Bodens landsbygdsråd

 • Vi tillvaratar och utvecklar Bodens landsbygd
 • Vi är en sammanhållande länk mellan samtliga byaföreningar och myndigheter 
 • Vi driver gemensamma intressefrågor 
 • Vi driver och stöttar gemensamma projekt
 • Vi arbetar som remissorgan i kommunala frågor som rör Bodens landsbygd

Lite historik om Bodens landsbygdsråd:

1990 Ett 40-tal byar bildar områdesråd t ex Edeforsrådet 

1999 Bodens Landsbygdsråd bildas som en sammanhållande länk mellan områdesråden

2000 Stadgar för Bodens LandsbygdsRåd antas och en interimsstyrelse bildas

2001 Ordinarie styrelse utses

2003 Bodens LandsbygdsRåd utses till remissorgan i kommunala frågor som rör landsbygden

2009 Bodens LandsbygdsRåd förnyar stadgarna vilket bl. a. innebär att byautvecklingsgrupperna aktivt måste söka nytt medlemskap varje år

2011 Bodens LandsbygdsRåds beslut från 2009, att byautvecklingsgrupperna varje år aktivt måste söka nytt medlemskap, upphävs

Här är vi som utgör Bodens landsbygdsråd:

Dessa byar ingår i Norrbyarådet: 

 • Brobyn
 • Flarken
 • Gemträsk
 • Hundsjö
 • Inbyn
 • N:e Flåsjön
 • Notträsk
 • Skogså
 • Svartbäcken
 • Ubbyn-Häggan
 • Vibbyn
 • Åskogen


Dessa byar ingår i Råneälvdalsrådet: 

 • Forsträskhed
 • Gunnarsbyn
 • Lassbyn
 • Norriån
 • Sörbyn-Sundsnäs
 • Valvträsk
 • Överstbyn

Dessa byar ingår i Söderbyaområdet: 

 • Buddbyn
 • Lombäcken 
 • Mockträsk
 • Norra Svartbyn
 • Svartbjörnsbyn
 • Unbyn
 • Vändträsk
 • Alträsk
 • Brännberg

Dessa byar ingår i Edeforsområdet:

 • Bodträskfors
 • Bredåker
 • Degerbäcken
 • Harads
 • Kusön/Kusån
 • Lakaträsk
 • Sandträsk-Gransjö
 • Storsand
 • Svartlå
 • Södra Harads
 • Åminne, Österby, Åkerby, Rågraven, Överäng
Ladda ner dokument
Kontaktuppgifter Bodens Landsb...
Ladda ner dokument
Stadgar
Ladda ner dokument
Presentation nya kommunala Lan...
Senast uppdaterad: 2023-04-25