Gammal lada på fält. Grå himmel.

Brobyn

Brobyn är en gammal jordbruksby. På 1950-talet fanns här 25 jordbruk med djur. I dag finns endast en jordbrukare med djur, som livnär sig på näringen samt en deltidsjordbrukare.

Övriga, som ej är aktiva jordbrukare, håller markerna öppna med eller utan boskap. För övrigt finns en rörfirma, en kennel och ett sågverk.
Byn har också en aktiv viltvårdsförening.

Här bor 45 personer.

Senast uppdaterad: 2018-05-21