Närbild på en ko som tittar rakt in i kameran. Bilden är tagen utomhus på en stor äng och i bakgrunden syns fler kor.

Gemträsk

Gemträsk, en by med anor på över 200 år, hyllades som Årets by i Bodens kommun 1995.

Byaföreningen, grundad 1988 som en pionjär i kommunen, har varit en nyckelaktör i bevarandet och främjandet av Gemträsks rika kulturarv. Föreningen markerade sin start genom att förvärva den gamla skolan, rusta upp den, och omvandla den till en bygdelokal. Den historiska platsen fungerar nu som en samlingspunkt där Gemträsks invånare och besökare kan mötas och delta i olika gemenskapsaktiviteter.

Forskning har fastställt att Gemträsk har sina rötter djupt förankrade i historien, och dagens byliv underhålls av engagerade fritidsbönder. Denna samhällsanda har varit central för Gemträsks överlevnad och framgång genom åren.

Byaföreningens medlemmar har satt sin prägel på historien genom att författa boken "Träskare", publicerad i samband med byns 200-årsjubileum 1994. Denna bok fungerar som en kärnfull dokumentation av Gemträsks färgstarka arv och människorna som format dess identitet.

För att hedra och bevara den gamla traditionen tänds kolmilor fortfarande i Gemträsk. Denna symboliska handling fungerar som en påminnelse om byns rika historia och dess människors ihärdiga arbete. 

Senast uppdaterad: 2024-02-01