Byggnader på landsbygden.

Gunnarsbyn

År 1645 bestod Gunnarsbyn av endast två gårdar. En av dessa kallades "Gunnars" och därifrån kommer namnet Gunnarsbyn. Idag består Gunnarsbyn av ca 100 hushåll. Byn har två livsmedelsaffärer, skola, kyrka (invigd 1928), Folkets hus, bagarstuga och fin sportanläggning med bland annat gräsplan, grusplan, tennisbana, elljusspår och fina lokaler. Redan för 3 500 år sedan var Gunnarsbyn bebott. Fornlämningar på sluttningarna av bergen öster om Råneälven vittnar om boplatser som låg nära de delar av havet som gick upp i Råneälvens dalgång. Råneälven som är en av de få outbyggda skogsälvarna i Sverige, flyter igenom byn och bjuder på fina fiskemöjligheter, badplatser och skön natur. Gunnarsbyn ligger ca fyra mil norr om Boden. 

Här bor 146 personer.

Senast uppdaterad: 2018-05-21