Röd Norrbottensgård vid bilväg.

Heden

”Friheten att vara på landet nära stan”. En av de äldsta byarna i Lule älvdal är Heden, belägen knappt sju kilometer väster om Boden.

Byn etablerades på ängs -och skogsmark invid älven och kom att växa i samband med Garnisonens utbyggnad, etableringen av Centrallasarettet och 1960-talets kraftverksbygge. Heden har karaktär av både jordbruksbygd och villaområde och hyser ett hundratal småföretag inom vitt skilda verksamheter, från jord-och skogsbruk till hårvård. Den äldre delen av byn återfinns närmast älven med ett antal traditionella norrbottensgårdar, öppna fält och lador. Här finns också Hedengården, en bygdegård med tillhörande bagarstuga som drivs av Hedens byalag. Den yngre delen av byn utgörs av varierad villabebyggelse, uppförd under 1970-talet. Området är barnvänligt och omväxlande med fina gång- och cykelvägar, trafiksäker väg till skolan, egen grundskola F-6 med fritids och närhet till såväl stadskärna som skog, älv och sjöar.

HedenNaturen

Var man än bor i Heden är det lätt att ta sig ut i naturen. Vintertid finns ett väl underhållet skoternät samt skidspår. Sommartid kan man välja på bad i älv eller sjö. (Både Alträsk och Vändträsk har familjevänliga badplatser.) Sjöfågellivet i området är rikt. I Hednoret samlas flyttfåglarna för vidare färd norr- eller söderut, beroende på årstid. Långberget erbjuder rika tillfällen till vandring, bär- och svampplockning. Hedens byalag säljer kort för både vanligt fiske och kräftfiske.

Grundskola (F-6)

Hedens skola ligger naturskönt mitt i byn och har två fritidsavdelningar. Förskoleavdelningen kommer från och med hösten 2023 att flytta till den nybyggda förskolan i Trångfors. Skolan tillvaratar de möjligheter till utomhuslärande som möjliggörs genom närheten till skog och mark.

Bygdegård och bagarstuga

Hedengården är byns givna mötesplats och drivs av Hedens byalag. Byggnaden inrymmer bokningsbara lokaler som sammanträdesrum, bagarstuga och en mindre lägenhet för tillfällig uthyrning. Föreningen arrangerar flera årstidsrelaterade evenemang som majbrasa, surströmmingsprovning och julmarknad. Vartannat år hålls den så kallade Hedendagen som lyfter teman inom jord- och skogsbruket. Timmerkörning med häst och vallning med hund var nyligen ett par av aktiviteterna.

HedenIdrottsplats

Hedens Idrottsförening har gamla anor och bedriver en omfattande ungdomsverksamhet. Den nyrenoverade idrottsanläggningen Olympia – gemensam för Hedens och Trångfors idrottsföreningar – omfattar idrottsgård, gräsplaner och konstgräsplan. Som kuriosum kan nämnas att byns första fotbollsplan skämtsamt kallades ”Dammvalla”, eftersom markens sammansättning försvårade spelet. Namnet Olympia togs efter den förening som bildats 1952 för ungdomsverksamheten i byn, IF Olympia. För att finansiera klubben nyttjades till en början dansbaneverksamheten, men framför allt kom bingon att bli en stadig inkomstkälla. Under 1970-talet kulminerade bingofebern och hela busslaster med spelentusiaster anlände från orter som Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn, Skellefteå och Malmfälten. I början av 1990-talet flyttades bingoverksamheten till Olympia och numera anordnas bilbingo på lördagar under sommaren.

Mikaelskyrkan

I Heden lär det finnas ruiner från en tidig kyrka, som antyder att platsen varit bebodd och resursstark sedan tidig medeltid. Idag saknar byn en egen kyrkobyggnad (eller missionshus) men en betydelsefull mötesplats för hela Hedenområdet återfinns i Mikaelskyrkan, som ligger i Hamptjärnmoran. Utöver gudstjänster och samtal erbjuder kyrkan aktiviteter för olika målgrupper: barn – och föräldragrupp, sång- och pyssel för 2-6-åringar, lunchmusik, middagsträff med mera. I kyrkorummet finns fem ikoner målade och skänkta av konstnären Uno Öhlund. Den fina klockstapeln med kyrkklocka har skänkts av byåldersmännen och frivilliggrupper inom kyrkan.

HedenHistoria

Heden är en av de äldsta byarna i Luleå socken och bär tydliga spår från viktiga skeden i Norrbottens historia. I trakten har tidiga fynd gjorts som vittnar om handelsutbyte med södra Sverige under yngre järnålder. Länge hölls här också den årliga marknaden.

Den så kallade Engelska kanalen, som optimistiskt påbörjades för att forsla malm från Gällivare till Luleå, stannade av i Hedenområdet. Bolaget Gellivare Co Ltd hade 1864 fått klartecken att sätta i gång bygget och engagerade nästan 1500 arbetare. Bara tre år senare gick bolaget i konkurs och de uteblivna lönerna tände gnistan till landets första arbetaruppror – som bryskt slogs ner av militär. Först under 1880-talet återupptogs försöken att transportera malm och då medelst den nydragna järnvägen (Malmbanan). Lämningarna efter kanalen – torra kanaldiken i Hedenområdet och vattenfyllda diken och stenpirar i Edefors – har sedan 1989 status av byggnadsminne.

Ett modernhistoriskt minne utgörs av Flygvapnets flygfält, fält 32, som anlades 1940-41 och fungerade som satellitbas till Norrbottens flygflottilj. Till fältet hörde bland annat expeditionsbarack, flygtjänstbyggnad och förläggningsbarack. Fältet omfattar idag drygt 240 hektar, som utöver rullbana utgörs av öppen mark, löv- och granskog. Fältet, liksom övriga militära övningsfält, har begränsat tillträde för allmänheten. Uppdaterad information om tillgänglighet finns på Försvarsmaktens hemsida.

Ett omfattande ingrepp som samtidigt utgör ett betydelsefullt industrihistoriskt monument är Bodens kraftverk, som byggdes under 1960-talet. Anläggningen fick som följd att de sista lekplatserna för lax och havsöring försvann i Luleälven. För att säkra laxbeståndet anlade Vattenfall en fiskodling i Heden. Årligen föds här upp 100 000-tals laxar och öringar som placeras ut i älvens nedre lopp för vidare vandring ut i havet. Verksamheten mottog 2022 ett pris för sitt arbete med minskad miljöpåverkan.

Senast uppdaterad: 2024-01-12