Vy på landsbygd. Väg i förgrunden. Skog och hus i bakgrunden.

Hundsjö

Hundsjö är en gammal jordbruksbygd omgiven av flera olika vattendrag och sjöar. Enligt uppgift kom de första bofasta hit på 1700-talet och flyttade sedan nedåt längs vattendragen. Tillgången på sjöar och bäckar ger goda förutsättningar för fiske och friluftsliv i omgivningarna kring Hundsjö.

I kanten av bykärnan finns även flera kolmilor bevarade. Hundsjö har varit en stor järnvägsstation, där slipers och virke lastades om. Det fanns också ett mycket vackert stationshus, som var en miniatyr av Bodens stationshus. Det finns ett åkeri och jordbruk, men större delen av byborna pendlar till arbeten och skola på andra orter. 

I Hundsjö bor 51 personer. 

Senast uppdaterad: 2018-05-21