Vy över sjön Mockträsk. Bilden är tagen från toppen av Spikberget.

Mockträsk

Tretton kilometer söder om Boden, vid Vändträskåns utlopp, ligger byn Mockträsk.

Byn växte fram under 1700-1800-talen som ett kluster av små jord- och skogsbruk, där fiske och jakt kompletterade hushållningen. Namnet Mockträsk kommer möjligen från uttrycket att mocka, en fiskemetod som användes av de tidiga nybyggarna.

De näringar som idag sätter sin prägel på byn är framför allt bärodling, travstall och sommarcafé. Navet i byalivet utgörs av bygdegården som används flitigt för många slags aktiviteter. Sjön inbjuder till fiske och båtliv, och i närområdet finns också fina cykelvägar som lockar många cykelentusiaster.

Mockträsk

Sjön Mockträsket

Den milslånga sjön attraherar fritidsfiskare från när och fjärran, och är en viktig faktor för livskvalitén för både bymedlemmar och fritidshusägare. Sjön är lättillgänglig och lämpar sig väl för paddling och rodd. Naturliga badstränder saknas men på några kilometers avstånd finns Aldersjön, som med sin långa sandstrand och höga badtemperatur länge varit en populär badsjö för barnfamiljer.

Bygdegård och bagarstuga

Mockträsk bygdegård utgörs av den skolbyggnad som uppfördes 1914 och under decenniernas gång haft olika funktioner. När byaföreningen köpte huset i mitten av 80-talet anpassades byggnaden för att användas som byalokal. Den är idag handikappanpassad och försedd med hörslinga. Här hålls bland annat utbildningar och kulturevenemang, privata tillställningar och årliga arrangemang som paltfest, Luciafirande och ljusstöpning. Till bygdegården hör också en bagarstuga.

Moster Mockis sommarcafé

Med sin lantliga miljö och hembakat fikabröd har caféet blivit ett uppskattat besöksmål. Caféet håller öppet under sommaren och ibland vid särskilda tillfällen under vinterhalvåret. I mars (-23) anordnades till exempel skotercafé.

Bärodling

Mockträsk bärodling lockar kunder från hela Norrbotten. Företaget odlar och säljer jordgubbar, hallon, allåkerbär och svarta vinbär, och jobbar med småskalig förädling.

Skogen

De vidsträckta skogarna runt byn inbjuder till vandring, bär-och svampplockning. Här finns också skoterspår och en bäverled där vandraren kan följa i bäverns spår.

MockträskHistoria

I Mockträsk finns lämningar från tidiga bosättningar, som bränngropar från vikingatiden. Den moderna historien tar sin början med de nybyggarfamiljer som anlände till platsen på 1760-talet. Under 1800-talet tillkom fler familjer, som en följd av statliga initiativ att dela ut skogsmark till byar och nybyggen. De så kallade kolonaten erbjöd under 1900-talets första decennier fattiga och jordlösa att genom hårt arbete kunna förvärva egna fastigheter. (Markerna var ofta svårodlade.) Kanske är det ett kollektivt minne av nybyggarnas hårda livsvillkor och starka driftighet som idag tar sig uttryck i engagemanget för barn och unga. Byn har ett gemensamt fadderbarn och delar varje år ut ett stipendium till en kreativ ungdom. 

Senast uppdaterad: 2024-01-23