Solnedgång över Nedre Flåsjön. Vattnet ligger spegelblankt. Det är skog runt om sjön.

Nedre Flåsjön

Nedre Flåsjön, belägen 2,5 mil från Boden, bär på en rik historia präglad av pionjärer och en stark gemenskap.

Byns första hus restes under det tidiga 1800-talet av en man vid namn Finnpet, vars hem låg intill sjön och blev en grundsten för samhället.

Skolan i Nedre Flåsjön byggdes i början av 1900-talet. År 1956 bytte skolbyggnaden skepnad till kapell och kompletterades med en stolt klockstapel. Den överläts sedan av Gunnarsbyns församling till byaföreningen år 1995, och är numera en plats för aktiviteter och gemenskap.

Under plöjning av åkermark påträffades en yxa av flinta i Nedre Flåsjön, vilket tyder på att det har funnits människor i bygden sedan en mycket lång tid tillbaka. På så sätt är Nedre Flåsjön en levande berättelse om framsteg och förändring, och om en gemenskap som överlevt.

Senast uppdaterad: 2024-01-17