Notträsk

Notträsk ligger ca 10 km nordost om Boden. I Notträsk finns ett åkeri. Byn hade vid sekelskiftet, år 1900, 120 innevånare. Notträsk har även varit aktuellt i sten- och mineralsammanhang. ”Föreningen för Notträsk bevarande” bildades 1984, bytte namn 1993 till Notträsk Intresseförening och år 2015 till Notträskets Intresseförening. I början av juli brukar Notträskdagen hållas, men för att den skall kunna genomföras i framtiden behövs fler hjälpsamma händer. Om detta och mer därtill, finns att läsa om i vår dokumentation ”Notträsket med omnejd” som blev klar under 2014. Boken finns att köpa hos bokgruppen!

Ca 12 personer är bosatta i byn. 

Senast uppdaterad: 2018-05-21