Byggnader på landsbygden.

Överstbyn

Överstbyn är en öppen slättby och ligger mycket vackert på en udde mellan två stora sjöar, Avan och Överstbyträsket.

1645 fanns det fyra boställen här och de är fortfarande bebodda. Runt Överstbyn finner man lämningar efter tjärdalar, dessa var den viktigaste inkomsten här i byn under 1600- och 1700-talet.

Välkänt för Överstbyn är Korpforsen som är ett mycket populärt utflyktsmål. Nu finns det dessutom övernattningsmöjligheter i Korpforsen i timrad stuga. I naturen runt Korpforsen finner du unika arter av flora och fauna speciella för Råne älvdal. Om du fiskar i Avan och Överstbyträsket kan Du bland annat få gädda, abborre, gös och lake. Runt Överstbyn finns det fina stigar och skogsbilvägar som leder upp på berg med mycket fin utsikt över byn och älvdalen. Överstbyn är ett eldorado för den friluftsintresserade.

Här bor 85 personer.

Senast uppdaterad: 2018-05-21