Tre svarta muggar som det står närhetsliv på står intill en eldstad där en kaffepanna står och kokar.

Rågraven, Åkerby och Överäng

I byarna Rågraven, Åkerby och Överäng har invånarna sedan lång tid tillbaka samarbetat och hållit ihop, trots att de befinner sig på olika sidor om Luleälven, ungefär tre mil nordväst om Boden.

Dessa byar har gått samman och bildat Älvgårdarnas byaförening för att arbeta tillsammans på olika projekt. En av de gemensamma satsningarna är skapandet av en grillplats vid namn "Stimgropen", belägen på älvens norra sida i Överäng. Här samlas både lokalbefolkning och besökare för trevligt umgänge och grillning. Det är ett populärt mötesställe för byborna och turisterna som besöker området.

I Åkerby finns även ett naturreservat där man har möjlighet att upptäcka den vackra naturen och kanske stöta på växten guckusko, en spännande naturupplevelse för besökarna. 

Senast uppdaterad: 2024-01-23