Symbol med texten "Service"

Servicepunkter

Servicepunkterna ska fungera som en dynamisk serviceinrättning som anpassar sig efter de lokala behoven och styrkorna, de tekniska möjligheterna och samhällets resurser. 

Genom att etablera servicepunkter på strategiska platser ska behovet av resor till centralorten för enklare ärenden och tjänster minska. Det ger effekter inom många områden, framförallt ifall tidsvinster och privatekonomiskt för nyttjaren, minskad miljöpåverkan och en utökad medborgarservice för kommunens medborgare. Serviceutbudet anpassas med tiden.

Det vi idag erbjuder vid servicepunkterna är föränderligt och ska förändras över tid. Vi ska med lokal påverkan utvecklas och vi söker lösningar för att bland annat kunna erbjuda tjänster i form av

  • Arbetsförmedling
  • E-hälsa
  • Försäkringskassan (utvalda delar)
  • Fixarservice med tjänsteförmedling
  • Kommunväxel för utökad service
  • Kyrkan och dess verksamhet
  • Posten
Senast uppdaterad: 2023-09-26