kokkaffepanna i elden

Svartbäcken

Svartbäcken, en vacker by belägen 18 km norr om Boden, bär på spår från en svunnen tid. Ett fynd av en stenåldersyxa och en boplats nordväst om byn vittnar om människors närvaro i området sedan långt tillbaka.

I dag präglas byn av ett livligt storjordbruk och en blomstrande hästnäring med två fina stall och många hästar. Den mekaniska verkstaden och de två traktorföretagarna bidrar till byns mångfald. Genom byn slingrar sig en småbäck, som ger en behaglig atmosfär till platsen.

Byaföreningen har inte bara bevarat historien utan även skapat möjligheter för dagens invånare och besökare. Gamla skogsstigar, broar och rösen har kartlagts och rustats upp, inklusive en skogskoja med övernattningsmöjligheter. En timrad lada längs Buddbyvägen och en kallkälla med vindskydd och grillplats vid skogsvägen till Åskogen utgör trevliga utflyktsmål. I byn finns också en byastuga för gemenskap och samvaro. För den äventyrslystne erbjuder byn en skoterled som tar en genom den vackra naturen. 

Senast uppdaterad: 2024-01-23