Mark Levengood på scen, texten Närhetsliv 2022 – en hyllning till våra eldsjälar

Här är alla nominerade till #Närhetsliv 2022

26 november hyllar vi våra eldsjälar, vinnarskallar och förebilder i Bodens fantastiska föreningsliv. 10 priser delas ut under kvällen och här presenteras alla nominerade.

Ungdomssatsning 2022

Ungdomssatsning 

Ett initiativ eller en satsning som syftar till att skapa möjligheter till en aktiv fritid med berikande upplevelser för barn och unga i Boden. Initiativet bidrar till mångfald, jämlikhet och inkludering och gör skillnad i barn och ungas liv. Bakom initiativet står en privatperson, organisation eller förening. Och de nominerade är … 

Mikael Granbom 

Mikaels engagemang som ungdomstränare gör att fler unga i Boden hittar till idrotten och håller brottningen i Boden levande.  Hans engagemang spänner över alla delar, från träning till tävling.  Initiativet bidrar till mångfald, jämlikhet och inkludering och gör skillnad i barns och ungas liv på flera sätt. 

Dance Direction Association 

I projektet Dance 4 you tar Dance Direction fram en arbetsmetod för dans för ungdomar med  funktionsvariationer. De har fått dansa en väl anpassad koreografi, till modern musik, fått visa upp  sin dans och vara en naturlig del på den stora avslutningsshowen. Ledare, även specialpedagoger, har tydliggjort, anpassat och skapat en användbar modell som kan få unga att längta och växa i hela  länet. 

Gustav Lövgren  

Som fotbollstränare för pojkar 2010, Svartbjörnsbyns IF, skapar Gustav integration och delaktighet. Genom att han hämtar och skjutsar till träningar och matcher kan fler nysvenska barn lättare delta och komma in i gemenskapen. Med förstående tränare som han kan idrotten bygga broar och bidra till trygghet, glädje och framtida talanger. 

Jämställdhetspriset 2022

Jämställdhetspriset 

En person eller en organisation i Bodens kommun som på ett framträdande och engagerat sätt arbetat för ökad jämställdhet. Syftet är att sätta fokus och lyskraft på det viktiga arbetet med att tillsammans göra Boden mer jämställt. Det kan till exempel handla om särskilda satsningar på jämställdhetsarbete, ett jämställdhetsperspektiv som har integrerats i utvecklingen av nya processer, produkter eller tjänster eller om internt arbete med fokus på till exempel rekrytering eller arbetsmiljö. Och de nominerade är … 

Bodentravet 

Bodentravet har medvetet jobbat för att göra trav till en sport för alla, oavsett ålder, kön, bakgrund och ekonomi. Här tävlar och tränar alla på samma villkor. Travskolan har 200 elever årligen. Även som arbetsplats är Bodentravet jämställt. Boden utmärkte sig tidigt med väldigt framgångsrika kvinnliga kuskar och tränare. Idag är de bland landets främsta och viktiga förebilder. 

Eivy Blomdahl 

Eivy har i allt där hon är verksam alltid satt jämställdhetsperspektivet, allas lika värde och rättvisa främst. Under sina cirka 40 år som lärare var demokratin självklar, hennes paroll är att den måste erövras varje dag. Som kommunfullmäktiges ordförande var hon drivande i att genomföra en omfattande demokratidialog som utmynnade i en levande handlingsplan. Eivy är en sann jämställdhetskämpe! 

Bodens riksteaterförening 

Med kreativitet, kvickhet och idogt arbete, möjliggör de kulturupplevelser med många olika kulturyttringar i hela vår kommun, även i byarna. En ideell förening som lyfter fram jämställdhetsperspektiv, väljer ut akter som fokuserar på kvinnors villkor och belyser historiska och nutida livsvillkor. De förvandlar svårigheter till möjligheter och får människor att känna, tänka och möta varandra. 

Nominerade Det smarta gröna

Det smarta gröna 

En person, organisation eller förening som på ett föredömligt, aktivt och nytänkande sätt bidrar till Bodens gröna samhällsomställning. Här finns även en chans att hylla engagemang, initiativ eller satsningar som bidrar till en hållbar utveckling för Boden, för planeten och för kommande generationer. Och de nominerade är … 

Åsa Lindmo 

Att återbruka och värna om befintliga resurser är lika naturligt som att andas för Åsa. Hon ser möjligheter i allt. I arbetet som slöjdlärare inspirerar hon barn till återbruk. Hemma på Strömnäsgården i Havsträsk har Åsa skapat en bytesbod där det som är skräp för någon blir en skatt för andra. I anslutning till den välbesökta bodan hittar du även Redet och Fikahörnet där du kan fika och köpa gårdens alla produkter. 

Nära mat Boden 

I Bodens egen saluhall samlas lokalproducerade goda och färska varor från Boden och Norrbotten. I tider då vi måste öka självförsörjningen är det även ett miljövänligt alternativ till varuhusens masstillverkning och transporter. Denna ekonomiska förening tar ett grönt initiativ som gör att lokala producenter når ut med sina produkter, samlat och lättillgängligt, dessutom med återbrukad inredning. 

Tommy Johansson 

Tommy Johansson har på eget initiativ, trots påtryckningar från de stora skogsbolagen, skapat ett naturreservat på 60 hektar på sina marker i Österby. Ansökan beviljades 2017–2018. Med en fast övertygelse om att inte ta mer än du behöver, har han i tider av omfattande skogsavverkningar, säkrat biologisk mångfald och 200 år gammal skog för boende och besökare, nu och i framtiden. 

Kulturstipendium 2022

Kulturstipendium 

Kultur-, fritids-, och ungdomsnämndens Kulturstipendium ska stödja och uppmärksamma personer och kulturaktörer i Boden som gjort och/eller gör betydande insatser för kulturlivet i Boden. Insatserna ska vara av värde för den kulturella utvecklingen i kommunen och ingå i något av ämnesområdena: konst, konsthantverk, design, musik, drama, film, foto, litteratur, kulturminnesvård eller annat för den kulturella utvecklingen väsentligt område. Här är de nominerade ... 

Vanessa Norman 

Med stort hjärta för människor och musik leder Vanessa Bodens internationella kör. Här kan asylsökande med musikens kraft lindra och glömma trauman för en stund. Genom kören skapas en mötesplats mellan människor från världens alla hörn. Vanessas engagemang ger nya vänskapsband och sprider glädje och en gemenskap med kärlek i hjärtat och ett leende på läpparna. 

Kerstin Emretsson 

Kerstin är en person som brinner för återbruk i dess vackraste form. I hennes händer förvandlas gamla tygtrasor till de finaste alster. Hon har vågat ta steget att starta sin egen affär Zinnus i en tid när så många andra har fått lägga ner. Hennes affärsidé ligger helt rätt i tiden, både med tanke på vår miljö, vår framtid och Bodens kommuns vision om en hållbar utveckling. 

Johan Janson 

En hemvändande eldsjäl och kulturentreprenör vars melodi är att sätta ord på känslor och ton till ord. Film- och visfestival, sommarcafé och föreningen Edeforsakademien är exempel på vad han har bidragit till i Harads med omnejd. Oavsett om det är som trubadur, med ett politiskt facebookpoem, makabert skillingtryck eller en podd, så bidrar han stort till Edeforsbygdens växande kulturbransch. 

Årets ledare 2022

Årets ledare 

Kultur-, fritids-, och ungdomsnämndens ledarstipendium ”Årets ledare” delas årligen ut till en ledare i Bodens kommun som på ett framträdande och engagerat sätt arbetat för en bred och socialt utvecklad fritidsverksamhet inom föreningslivet. Och de nominerade är … 

Angelica Öhrvall 

Angelica är fotbollstränare för flickor-09 i Svartbjörnsbyns IF. Med värme och kunskap har hon skapat fin laganda, samhörighet och en glädjefylld miljö på fotbollsplanen där alla spelare synliggörs. Med sitt vakna tränaröga är hon är snabb på att uppmärksamma varje litet framsteg. Hennes ledarstil skapar motivation hos spelarna. Angelica brinner för fotbollen och laget med en smittande entusiasm. 

Patrik Björklund 

Patrik är i sin roll som rektor en trygg och bestämd ledare som kämpar för eleverna i skolan och det fortsatta livet i samhället. Han stöttar även sin personal i vått och torrt. Genom åren har han mött ett stort antal barn och föräldrar från olika länder och sociala förhållanden. Han är ett föredöme som medmänniska och visar empati och medkänsla för både barn och föräldrar i utsatta situationer. 

Niclas Nyström 

Niclas har, trots att han själv aldrig spelat badminton, engagerat sig med full kraft i BMK Orion i Boden. Som tränare, styrelseledamot och ungdomsansvarig stöttar och hjälper han alla nybörjare, uppmuntrar de äldre och är med på tävlingar runt om i landet. Hans engagemang betyder massor för föreningen och de ungdomar som får tillhörighet, sammanhang och fysisk aktivitet genom badmintonföreningen. 

Nominerade Guldhjärtat

Guldhjärtat 

En sann medmänniska som kämpar för andra, som verkligen utför de där goda gärningarna och gör det lilla extra, ofta i det fördolda. Ja, en person med ett hjärta av guld som gör skillnad för andra bodensare. Du är guld värd och du ska prisas. De nominerade är... 

Helena och Patrik Olesen 

Familjen Olesen, Patrik och Helena, gör allt för ensamstående mammor, flyktingar, ja alla som behöver stöd. De har hjälpt många i svåra situationer. De kämpar för allas lika värde och ställer upp i vått och torrt, hämtar saker som människor skänker och engagerar sig till 100%. Inte minst i senaste flyktingvågen från Ukraina gjorde de en mycket stor insats.   

Elisabeth Åman 

Hon kallas ”lilla Migrationsverket” och har i många år hjälpt asylsökande med allt de haft problem med – kontakt med advokater, skrivit verkställighetshinder, träffat handläggare och hjälpt människor från många kulturer att komma in i samhället, ut på arbetsmarknaden och lära sig svenska språket. Hon har verkligen ett hjärta av guld och har betytt väldigt mycket för väldigt många.   

Malin Andersson 

Malin arbetar på Sturegården där hon gör mycket mer än vårdar. Hon ser varje enskild person och hjälper, stöttar och uppmuntrar på olika sätt. Hon bakar hemma och tar med till jobbet, ordnar grill- och fikakvällar, bjuder in anhöriga och ordnar aktiviteter tillsammans med övrig personal. Hon utbildar sig samtidigt inom demensområdet på yrkeshögskola i Skellefteå. Hon har ett hjärta av guld. 

Nominerade Förening

Förening 

Här prisas en förening som gjort ett avtryck i Boden genom ett enastående arbete, något utöver det vanliga. En förening som engagerar och främjar jämställdhet, likabehandling och mångfald och som gör Boden till en bättre plats att leva på. Och de nominerade är … 

Vittjärvs IK orientering 

Med ett aldrig sinande engagemang ger föreningen alla människor möjlighet att se Boden från sina bästa sidor. Genom Naturpasset, Skoj på hoj, tisdagsträningar och tävlingar kan killar och tjejer, i alla åldrar och förmågor, komma ut och röra på sig och upptäcka nya platser i Bodens kommun. I föreningen tränar, tävlar och hjälps alla åt utifrån egen förmåga. En förening med engagemang och glädje! 

Kvinnojouren Boden 

Föreningen arbetar för jämställdhet och rätten att leva ett liv utan våld. De informerar, föreläser, agerar och reagerar. Genom åren har de skapat trygghet, räddat liv och erbjudit skyddat boende för ett stort antal kvinnor och barn i Boden. De har en anställd men gör också ett stort ideellt arbete med att nå de mest behövande på allt från föreläsningar till skolor och offentliga platser. 

NMS Boden 

NMS Bodens första SM-arrangemang, Rally-SM, genomfördes i -30 graders kyla. Föreningen fick alla förare att vara positiva och arrangemanget höjdes till skyarna av deltagare från hela landet.  Klubbens förare och medlemmar ordnade så att det fanns garageplatser åt alla och hjälpte till i kylan. De satte Boden på kartan som en ort att räkna med på hög nivå. 

Vinnarskalle 2022

Vinnarskalle 

Boden har fantastiskt många hårt kämpande idrottsutövare. 26 november, under Närhetsliv 2022 – en hyllning till våra eldsjälar är det tillfälle att prisa en framgångsrik idrottare, en idrottsprestation eller kämpaglöd som sticker ut, något utöver det vanliga eller förväntade. Och de nominerade är … 

Johanna Björk 

Johanna är otroligt ambitiös, både på fotbollsplanen för Trångfors och som kock på Treehotel. Hon går all in och ställer krav på sina medmänniskor och lagkamrater på ett sätt som får alla att vilja vinna med henne. Hon tävlar i allt, från en seriematch till vem som kan slå en majonnäs fortast. Johanna är också en förebild och ett föredöme för många därute, med mod att prata öppet om psykisk ohälsa. 

Johannes Bergqvist 

Johannes är 18-åringen som trotsade döden när han föddes. Han har visat sin omgivning vikten av att aldrig ge upp utan i stället se möjligheter i svårigheter. Allt med stor ödmjukhet och värme. Under brinnande coronapandemi tävlade han i VM i budo via länk från sitt hem och knep en bronsmedalj. Han har tagit SM-guld i team kata, tävlat för Sverige i Bryssel och möter varje dag med ett leende.   

Jesper Lindqvist 

Jesper är en sympatisk och omtyckt kille som tävlar framgångsrikt i diskus och kulstötning. Kontinuerligt presterar han på absolut högsta nivå när det gäller, trots begränsade träningsmöjligheter. Han går på riksidrottsgymnasiet i Umeå, har fått medaljer i Ungdoms-SM och är uttagen till Finnkampen. I somras var denna vinnarskalle även ledare och förebild på sommarfriidrottskolan. 

Kulturtant 2022

Kulturtant 

En person, förening, organisation som skapar förutsättningar eller gör värdefulla insatser för utövande och/eller konsumerande av konst och kultur i Boden. Kulturtanten ser vikten av själens infrastruktur i samhällets utveckling och det hyllas i detta pris. Och de nominerade är ... 

David Forsberg 

David är en eldsjäl inom kultur- och pridevärlden i Boden och Luleå. Han arbetar på Folkets hus och är ordförande i Bodens riksteaterförening. Han gör ett jättebra arbete med att sälja in Boden och skapa nya kulturella sammanhang och mötesplatser. Han är ung, drivande och nytänkande samt har en god människosyn om alla människors lika värde i ett Boden som är tongivande vid Pridefestivaler. 

Madde Lundberg 

Madde brinner för det fria kulturlivet, gärna i en folkbildande mix. Lättsamt och glädjespridande lyfter hon olikheter, gör kulturen tillgänglig och begriplig. Hon bidrar med stor kompetens inom musik, evenemang och mässor som attraherar en bred publik. Hon gör även egen musik som inspirerar, sätter ord på det många tänker och är musikaliskt kompetent, med otrolig ödmjukhet och medmänsklighet. 

Marianne Strand 

Denna virvelvind och outsinliga idéspruta har lösningar på allt från finansiering till skapande av kultur i sin nya hembygd. Som manusförfattare för bland annat den prisade Ormtyglar, föredragshållare och inspiratör, en av de drivande i Edeforsakademien, Vinterljus Filmfestival, Edefors Hembygdsförening och projektet Kultur Nord som stöttar andra kulturarbetare, är hon en äkta kulturtant med glöd. 

Nominerade Eldsjäl

Eldsjäl 

Den där personen, organisationen eller föreningen som verkligen lägger ner sin själ i att göra Boden till en bättre stad och som brinner för civilsamhället och Bodensarna. Det är hög tid att hylla dessa hjälteinsatser. Eldsjäl 2022 utses av bodensarna genom ett röstningsförfarande. Och de nominerade är … 

Magnus Thoresson 

Magnus har lett kören Chorisma sedan 1983 med en aldrig vikande entusiasm. Sedan hösten 2021, har han med stor energi lotsat omkring 50 korister, till att sjunga tillsammans igen efter ett års coronauppehåll och på kort tid fått dem att utföra saker som de inte trodde de kunde.  Äntligen kunde de hålla fullsatta konserter för Bodensarna igen. Utan Magnus glöd hade detta inte varit möjligt! 

Peter Öqvist 

I mer än ett decennium har Peter som ideell maskinist varit drivande i biografen i Gunnarsbyn. I stort sett varje söndag från oktober till maj har han visat filmer för barn, unga, familjer och vuxna. Han är en kulturell eldsjäl som håller den kulturella flaggan högt i hela kommunen, men särskilt i Råneå Älvdal. Han hade stor del i att Saga Bio i Gunnarsbyn 2018 utsågs till "Årets Bio" i Sverige. 

Berthel Viklund 

Berthel är ett ankare, en klippa och en ständigt puttrande motor i Harads byaförening och en ovärderlig resurs för Harads föreningsliv i stort. Med bakgrund i allt från idrott till hembygd och revy har han i flera decennier varit en drivande kraft och fixare i Edeforsbygdens olika kulturarrangemang för alla åldrar. Berthel Viklund är en sann eldsjäl som helhjärtat hugger i, vad han än företar sig. 

Mats Hillergren 

Ännu vid 75 års ålder är Mats en oerhört viktig del i Hedens IF. Han har följt föreningen i 55 år och investerar en totalgärning i föreningslivet med mottot ”mer än mänsklig raskhet”. Idag är Hedens IF en av Bodens mest välmående och snabbast växande föreningar. Det hade den inte varit utan människor som Mats, som alltid är först in och sist ut när det ska jobbas med allt från planer till bingo. 

Bo-Göran Skarpsvärd  
Med ett enormt engagemang arbetar Bosse med Bodens Sportskytteklubbs tävlingar, träningar och övriga aktiviteter i alla tider och väder. Helhjärtat finns han med och stöttar överallt där det behövs. Han välkomnar både nybörjare och elit med kamratskap, humor och värme. Under 2021-22 organiserade han mer än 40 separata tävlingar som lockade tävlande från Stockholm i söder till Kiruna i norr. 

Senast uppdaterad: 2022-11-22