lossning på brännkläppens ÅVC.

Avfall och återbruk

Samlad information kring återbruk, återvinning och avfall som kan vara bra att känna till för dig som boende i Bodens kommun.

Aktuellt

Hemsidan är under uppdatering...

Vintertid finns en del att tänka på:

 • Sopa av snön från avfallskärlet
  När mycket snö följer med in i sopbilen så fryser mekanismen. Då måste sopbilen avbryta turen för att åka in och tina upp, det gör att sophämtningen blir försenad.
 • Se till att matavfallet inte fryser fast i avfallskärlet
  Om påsarna fryser fast i kärlet blir kärlet så tungt att det ramlar av lyftarmen och ner i sopbilen.
  Låt påsen frysa innan du lägger den i kärlet. Du kan också lägga ett par tidningar eller en äggkartong i botten så slipper du problemet.
 • Håll snöfritt runt avfallskärlen så att de inte fryser fast i marken
  Om kärlet fryser fast går kärlet sönder när sopbilen försöker lyfta kärlet. Du blir då debiterad för ett nytt avfallskärl.
Ladda ner dokument
Avfallshämtning turlista 2024
Ladda ner dokument
Avfallsföreskrifter 2023
Ladda ner dokument
Avfallstaxa 2023
Ladda ner dokument
Sorteringsguide
Senast uppdaterad: 2023-12-06