En sopbil tömmer en komposttunna i ett villakvarter.

Avfall och återbruk

Samlad information kring återbruk, återvinning och avfall som kan vara bra att känna till för dig som boende i Bodens kommun. Här hittar du information om exempelvis förpackningsinsamling, sophämtning, sortering, slamtömning, matavfall och mycket mer.

När har jag tömning?

Fyll i din adress nedan för att se när vi tömmer ditt avfall eller brunn.
Kom ihåg att ställa kärlen med öppningen mot gatan och med ett mellanrum på minst en halvmeter.
Observera att veckan för slamtömning är preliminär och kan ske både före och efter inplanerad vecka.
 

Aktuellt

Hemsidan är under uppdatering, och nya sidor och ny information tillkommer kontinuerligt. På denna sida lägger vi upp det senaste gällande avfallshanteringen i Bodens kommun. Längst ner på denna sida hittar du bilagor gällande bland annat avfallstaxa, renhållningsföreskrifter, handbok för avfallsutrymmen, turlista för avfallshämtning och sorteringsguide.

 • Fritidshussäsong igång!
  Fakturor för fritidshus skickas ut i slutet av maj. Alla fastigheter ska betala en grundavgift för renhållningen även om du inte har avfallshämtning. Denna avgift finansierar återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, kundservice, information kring avfallsförebyggande åtgärder. Har du sålt ditt fritidshus under året ska detta anmälas in via E-tjänster för att lägga om abonnemanget på den nya ägaren. 
  Kom ihåg att endast ställa ut tunnorna enligt rätt tömningsintervall, står tunnorna ute och töms oftare än planerat så justeras abonnemanget efter faktisk tömningsfrekvens. Kom ihåg att efter avslutad säsong dra in tunnorna till fastigheten. 
   
 • Årets säsong för slamtömning är igång
  Tänk på att meddela om er väg inte är farbar samt vidta de åtgärder som behövs för att brunne ska kunna tömmas. Mer information hittar du under Tömning av enskilda avloppsanläggningar
   

Röda dagar 2024

Röda dagar under maj månad får hushållen tömt enligt ordinarie turlista
OBS! Låt kärlen stå kvar tills det tömts.
Tömning av kärlen sker senast 3 dagar efter utställning.
Observera ordinarie tömning av kärlen kan ske på annan tid på dygnet än vad som normalt sker.

Ladda ner dokument
Avfallsföreskrifter Bodens kom...
Ladda ner dokument
Avfallstaxa Bodens kommun 2024
Ladda ner dokument
Avfallshämtning turlista 2024
Ladda ner dokument
Handbok Avfallsutrymmen 2023
Senast uppdaterad: 2024-05-22