Balade plastförpackningar

Återvinning

Återvinning är en viktig del av avfallshanteringen som hjälper oss att minska miljöpåverkan och spara naturresurser. Återvinningscentraler och återvinningsstationer spelar en central roll i detta arbete genom att erbjuda platser där vi kan lämna olika typer av avfall för korrekt hantering och återvinning.

I Boden har vi ett stort antal återvinningsstationer (ÅVS) fördelat runt om i kommunen där privatpersoner kan lämna in sina förpackningar för återvinning. Hushållsavfallet (brännbart restavfall och matavfall) lämnas i avsedd behållare vid fastighetsgränsen och övrigt avfall lämnas till någon av våra återvinningscentraler (ÅVC).

I Boden finns tre återvinningscentraler: ÅVC Brännkläppen, ÅVC Harads och ÅVC Gunnarsbyn. ÅVC Brännkläppen har infört Självservice ÅVC med grönt kort, vilket innebär att hushåll som genomgått en utbildning och klarat ett slutprov får tillträde till ÅVC måndag till lördag kl. 6-22.

Företag kan mot en avgift lämna mindre mängder avfall under bemannad tid på en återvinningscentral. Förpackningsavfall kan dock lämnas kostnadsfritt.

 

Senast uppdaterad: 2024-05-29