Flygfoto i vintermiljö över återvinningscentral. Ett stort antal containrar står på rad.

Återvinningscentraler - ÅVC

På återvinningscentralerna i Bodens kommun kan hushållen kostnadsfritt lämna det mesta av sitt avfall med några undantag, och företag kan mot avgift lämna en begränsad mängd avfall.

En återvinningscentral, ÅVC, är en större anläggning som tar emot saker för återbruk samt de flesta typer av avfall. Där lämnar du avfall som inte får eller kan kastas i kärl för brännbart eller matavfall. Du kan till exempel lämna följande: trä, trädgårdsavfall, metallskrot, cellplast, jord, betong, tegel, farligt avfall, papper samt förpackningar av plast, glas och metall. Återvinningscentralen fungerar som mellanlager för det sorterade avfallet innan det skickas vidare för återanvändning, energiutvinning, återvinning eller destruktion. Det är inte tillåtet att ta med sitt brännbara avfall och kasta på en ÅVC istället för att ha ett avfallskärl. 

I Bodens kommun finns det tre återvinningscentraler och de finns vid

  • Brändkläppens avfallsanläggning i Boden,  
  • Bergvägen i Harads
  • Industrihuset på Hallonvägen i Gunnarsbyn.

Tänk i första hand på om det du tar med dig till ÅVC kan lämnas till återbruk, det gäller det mesta utom farligt avfall. Fungerande vitvaror, elektronik, möbler m.m. kan lämnas i återbrukstältet på Brännkläppens ÅVC.

Sorteringskrav gäller när du kommer till upplaget. Tänk på detta redan när du lastar släpet.
Ovan nämnda avfall från privatpersoner, som transporteras till återvinningscentralen på släp eller i personbil, kan lämnas kostnadsfritt.

Via länkarna kan du läsa mer om trädgårdsavfall och invasiva arter.

Öppettider för ÅVC hittar du under respektive anläggning.

I första hand återbruk på ÅVC

Tänk i första hand återbruk för mesta möjliga du kommer med. När du lämnar fungerande prylar du inte vill ha kvar till återbruk kan det fylla någon annans behov som då kan köpa återbrukat istället för nytt och du räddar världen från ytterligare avfall. Samtliga återvinningscentraler tar emot återbruk, se respektive sida för vart du lämnar. Om du är osäker på om dina möbler och saker kan återbrukas kan du kontakta personalen som hjälper och svarar på frågor.  

Inför ditt ÅVC-besök

Återvinningscentralen är öppen för medborgare och företag i kommunen. Privatpersoner lämnar avfallet gratis om det ryms i personbil eller på mindre släp. Företag ska betala per tillfälle enligt fastställd taxa. Ta med egen bärhjälp eftersom vår personal av arbetsmiljöskäl inte alltid kan vara behjälpliga. På återvinningscentralen träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med frågor om avfall, återvinning och återbruk under ordinarie öppettider.

Allt avfall ska sorteras och placeras i rätt behållare för att kunna återvinnas på rätt sätt. Tänk på att förpackningar ska sorteras separat. Blandsäckar är inte tillåtet och det kommer succesivt införas krav på transparenta sopsäckar. Farligt avfall lämnas endast på bemannade öppettider i tillsluten behållare och märks med innehåll. Tips: packa bilen/släpet i den ordning du lastar av avfallet, så går det lättare att packa ur. 

Avfall som inte kan lämnas på ÅVC

Det finns sånt som du inte kan lämna på en ÅVC som enbart särskilda aktörer får ta hand om eller där särskild kompetens krävs för att hantera avfallet.

  • Matavfall & brännbart restavfall (lämnas i avsett kärl vid fastigheten där avfallet uppstått)
  • Bildäck ska lämnas till auktoriserad  däckfirma
  • Brandsläckare, gastuber och kolsyrepatroner. Brandsläckare ska lämnas till företag med behörighet att ta emot brandsläckare. Gastuber och kolsyrepatroner lämnas hos återförsäljare
  • Fyrverkerier, explosiva  ämnen  och ammunition ska lämnas hos polisen
  • Mediciner och kanyler ska lämnas till apotek  
  • Skrotbilar ska lämnas till återförsäljare eller bildemontering   
Senast uppdaterad: 2024-04-03