Återvinningsstation

Återvinningsstationer - ÅVS

Förpackningar av plast, papper, metall och glas samt tidningar och returpapper ska källsorteras och lämnas till närmaste återvinningsstation. Nedan hittar du alla kommunens återvinningsstationer samt kontaktuppgifter vid eventuell felanmälan.

Felanmälan av återvinningsstationer gör du HÄR

Varför återvinningsstation?

Förpackningar omfattas av producentansvar, vilket innebär att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar åligger producenterna. Återvinningsstationerna runt om i landet finns på plats för att privatpersoner enkelt ska kunna sortera ut och lämna sina förpackningar för att dessa sen ska återvinnas. Det är därför är det viktigt att det enbart är förpackningar som ska lämnas vid en återvinningsstation (ÅVS) eftersom det enbart är förpackningar som omfattas av producentansvar.

Det här får du lämna på återvinningsstationen

  • Pappersförpackningar och wellpappkartonger
    Platta till och vik ihop.
  • Plastförpackningar, hårda och mjuka
    Lägg plastförpackningarna lösa i behållaren.
  • Metallförpackningar
  • Glasförpackningar, färgat och ofärgat glas
  • Blanda inte färgade och ofärgade glasförpackningar. Ta av kapsyler, lock samt korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag.
  • Tidningar och returpapper

Lär dig mer om förpackningar här (länk)

Hushållssopor - brännbart restavfall samt matavfall lämnas i kärlen som tillhör fastigheten där avfallet uppkommit, avfallet får inte transporteras till annan plats.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024-06-12