Återvinningsstation

Återvinningsstationer - ÅVS

Förpackningar av plast, papper, metall och glas samt tidningar och returpapper ska källsorteras och lämnas till närmaste återvinningsstation. Nedan hittar du alla kommunens återvinningsstationer samt kontaktuppgifter vid eventuell felanmälan.

Förpackningar omfattas av producentansvar, vilket innebär att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar åligger producenterna.

Tänk på att det enbart är förpackningar som ska lämnas vid en ÅVS eftersom det enbart är förpackningar som omfattas av producentansvar. Avfall som inte är förpackning kan oftast återvinnas men lämnas då på ÅVC. 

I Bodens kommuns sorteringsguide hittar du en detaljerad lista hur du sorterar ditt avfall. Du kan också läsa mer på www.sopor.nu.

Förpackningar som innehåller exempelvis giftiga och farliga vätskor, färgrester eller lim lämnas på ÅVC som farligt avfall.

Förpackningsinsamlingen, FTI AB, samlar in förpackningar vid återvinningsstationerna nedan:

FTI:s återvinningsstationer

 • Bodens ÅVC, Brännkläppen
 • ICA Kvantum, Lulevägen 27
 • Lidl, Brogatan/Sundbrovägen
 • Manhemsgatan/Moråsleden
 • Bosvedjan, Slipvägen
 • Brännberg, sågen
 • Buddbygården, Gamla Buddbyvägen
 • Coop Forum, Kungsgatan 42
 • Degerbäckens by 47 C
 • Fagernäs, Svartbyvägen
 • Gunnarsbyn, Träskvägen
 • Harads ÅVC, Edeborgsvägen 3
 • Heden, Ica, Smaragdvägen
 • Norra Bredåker, avloppsreningsverket
 • Norra Svartbyn, Svartbyleden/Fårhagsvägen
 • Prästholmen, Iduns väg
 • Prästholmsskolan, Prinsgatan 26
 • Södra Svartbyn, Gamla Lulevägen/Gideonsvägen
 • Sanden, Sturegatan/Kyrkgatan
 • Skogså, gamla affären
 • Svartbjörsbyn, Krusvägen
 • Sveafältet, Konsum, Drottninggatan 41
 • Sävast, Teknikvägen
 • Sävast, Fruktvägen 2
 • Sörbyn 3
 • Torpgärdan, Gamla Lulevägen/Industrivägen
 • Unbyn, avloppsreningsverket
 • Vittjärv, Skjutbanevägen
 • Övre Svartlå, Storklinten

Felanmälan FTI:s stationer:

Enklast via FTI:s hemsida eller ring 020-088 03 11. 

Återvinningsstationerna i Kusån, Sandträsk, Lakaträsk, Flarken, Mockträsk och Bodforsen

Bodens kommun har som en extra service till medborgarna dessutom några återvinningsstationer som bedrivs i kommunal regi: Kusån, Sandträsk, Lakaträsk, Flarken, Mockträsk och Bodforsen.

Dessa felanmäls enklast via kommunens E-tjänster eller via Medborgarservice 0921-62000

Senast uppdaterad: 2023-11-30