Balade plastförpackningar

Återvinning

En del saker och material kan inte återanvändas och en del får inte återanvändas. Då ska sakerna och materialet gå till återvinning för att användas vid tillverkning av nytt material. På det sättet behöver inte nytt råmaterial tas fram. Genom att återvinna gammal plast kan uttaget av råolja minskas, genom att återvinna papper behöver inte fler träd huggas ner och så vidare. Saker och material som ska återvinnas lämnas in på återvinningscentraler och återvinningsstationer.

Hushållen lämnar förpackningsavfallet på återvinningsstationer (ÅVS) och övrigt avfall till återvinningscentraler (ÅVC).  I Bodens kommun finns 37 återvinningsstationer för förpackningsavfall och tidningspapper. Inget annat avfall får lämnas på en ÅVS.  
I Boden finns tre återvinningscentraler; ÅVC Brännkläppen, ÅVC Harads och ÅVC Gunnarsbyn. ÅVC Brännkläppen har infört Självservice ÅVC, grönt kort, vilket innebär att hushåll efter genomgången utbildning och slutprov får tillträde till ÅVC måndag-lördag kl. 6-22.

Företag lämnar sitt förpackningsavfall till en mottagningsanläggning och de får mot avgift per tillfälle även lämna mindre mängder avfall på en ÅVC. 

Senast uppdaterad: 2024-03-07