Diverse förpackningar mot vit bakgrund

Är det där en förpackning?

Fundera hur du tänker när du sorterar ut ditt avfall. Vanligt är att man tittar på avfallet och avgör utifrån vad det är för material som föremålet är tillverkat av. En tom konservburk - metall - den slängs i behållaren för metallförpackningar. En trasig kastrull - metall - då borde dessa slängas i samma behållare. Men detta stämmer faktiskt inte. Båda är tillverkade av samma material men konservburken ska lämnas på återvinningsstationen och kastrullen på återvinningscentralen - hur kommer det sig? Svaret handlar om producentansvaret.

Producentansvaret

1995 bestämdes det att den som producerar och säljer en förpackning eller en vara i en förpackning i Sverige ska betala för sin egen återvinning. Det kallas producentansvaret och innebär att producenterna betalar en summa pengar per förpackning. Avgiften bekostar insamlings- och sorteringssystemet för förpackningar. Det är ett styrmedel för att motivera producenter att ta fram förpackningar som är resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. 

 

Förpackning eller föremål?

När du köper en produkt så räknas allt material som har omslutit och skyddat den produkten som förpackning. Resterande är föremål som oavsett material ska hanteras på annat sätt; antingen kastas i kärlet vid fastighetsgränsen eller lämnas på återvinningscentralen. Detta innebär att när glasspaketet tar slut på fredagskvällen och du använder det tomma glasspaketet till matlåda kommande vecka så är detta fortfarande en förpackning, men en matlåda du köper tom i butik inte är det. Skillnaden är alltså vem som betalar för återvinningen.

Under hösten 2022 genomförde Bodens kommun en plockanalys där det framgick att drygt 30 % av det som slängs i kärlet för brännbart restavfall är förpackningar. Detta betyder att dessa förpackningarna gick till energiåtervinning istället för materialåtervinning och kunde inte bli nya råvaror. När du köper en produkt så betalar du för återvinningen av förpackningarna redan när du köper varan. Du har alltså redan betalat avgiften för återvinning av förpackningen vid köp av en vara, att då kasta den i brännbart restavfall innebär att du betalar för förpackningen en gång till via kommunens avfallstaxa för insamling och behandling av ditt brännbara avfall.  Det känns onödigt?

 

Så när det är dags för sortering, fundera inte först vad det är gjort av för material. Fundera istället vad det fyllt för funktion, ställ dig frågan: Är detta en förpackning?

Senast uppdaterad: 2024-05-15