Automatisk företagsfakturering ÅVC

Alla företag är välkomna att besöka ÅVC, men till skillnad från privatpersoner som betalar för besöken via avfallstaxan, ska företag betala per besök. För nuvarande är avgiften per besök för företag 350 kr exklusive moms.

I dag ska företagen vid varje besökstillfälle innan lossning ta kontakt med personalen på rampen för att manuellt skriva ett faktureringsunderlag och företaget faktureras sedan månadsvis. 
Den hanteringen kommer att automatiseras framöver och det innebär då att företagens besök kommer att registreras automatiskt med hjälp av kamerasensorer som skannar av registreringsnumret på det företagsregistrerade fordonet utan datalagring, och i slutet av månaden skickas sedan fakturan ut automatiskt. Startdatum för den automatiska företagsfaktureringen är inte fastställd.
 

Så här går det till på återvinningscentralen

När ett fordon kommer till återvinningscentralen skannar kamerasensorer registreringsnumret på bilen och skanningen görs helt utan datalagring så inget sparande sker. Registreringsnumret stäms av mot fordonsregistret och för de bilar som är registrerade som företagsbilar kommer en faktura att skickas automatiskt, 350 kronor exklusive moms per besök. Ekipaget får väga max 3.5 ton, och ekipage över 3,5 ton hänvisas till Brännkläppens avfallsanläggning.

En del avfall är kostnadsfritt att lämna även för företag, och här ingår elektronikskrot, wellpapp, vitvaror samt plast- och pappersförpackningar. Det innebär att INNAN denna typ av avfall kastas måste kontakt tas med vår personal på återvinningscentralen för att det inte ska ske någon debitering.

Den automatiska betallösningen som kommer att införas på återvinningscentralen på Brännkläppen gäller endast företag som lämnar avfall, privatpersoner berörs alltså inte. Men skulle företagsregistrerade tjänstebilar användas för privat bruk måste personalen på återvinningscentralen kontaktas INNAN lossning. Personalen gör då en okulär bedömning om avfallet är av privat karaktär, och om så är fallet kommer inte automatisk faktura går ut för det besöket.

Senast uppdaterad: 2024-03-25