Illustration av avfallskärl mot grön bakgrund.

Avfall

Här finns den viktigaste informationen om din sophämtning.

När har jag tömning?

Fyll i din adress nedan för att se när vi tömmer ditt avfall eller brunn.
Kom ihåg att ställa kärlen med öppningen mot gatan och med ett mellanrum på minst en halvmeter.
 

Information om din sophämtning

Sopbilen hämtar ditt avfall enligt gällande turlista. Bilen har ett fack för matavfall (bruna tunnan) och ett fack för brännbart restavfall (gröna tunnan). Sopbilen drivs av biogas för att vara så miljövänlig som möjligt. 

Sortera för återvinning

När du ska sortera ditt avfall behöver du i första tänka fundera på om det är en förpackning, och i andra hand vilket material det är gjort av. Alla förpackningar av plast, både hård- och mjukplast, papper, glas och metall ska sorteras och lämnas till närmaste återvinningsstation. I Boden finns hela 36 stycken så det finns alltid en i närheten. I den gröna tunnan slänger du brännbart avfall så som sanitetsprodukter, blöjor, kuvert, uttjänta diskborstar och hushållspapper.  

Matavfall och biopåsar

Matavfall sorteras ut och läggs i avsedd biopåse eller papperspåse, i den bruna tunnan. Matavfallet omvandlas till biogas som driver kommunens bilar och bussar. Använd inte dubbla påsar, förvara istället påsen i en ventilerad behållare så håller den sig torr. Två rullar biopåsar delas ut en gång per år och är endast avsedda för matavfall. Rätt använt räcker biopåsarna ett år. Påsar kan hämtas på medborgarservice i stadshuset eller på ÅVC.
Biopåsarna har ett bäst-före datum och får sämre hållbarhet med tiden. Det är därför ingen idé att lagra flera rullar över tid. 

Akta fastfrysning i matavfallskärlet

Vintertid kan matavfall frysa fast i kärlet. Undvik det genom att lägga ut påsen så att den får frysa innan den läggs i kärlet och ha en tidning eller äggkartong i botten. Se till att matavfallet inte sitter fast på tömningsdagen. Vid fastfrysning står fastighetsägaren själv för kostnaden för extratömning.

Hämtning av grovavfall och deponi

Grovavfall och deponi hämtas från villor en gång per år. Man anmäler hämtning av grovavfall i kommunens e-tjänster. Ställ grovavfallet där du ställer dina avfallskärl inför vecka 19 som är veckan då det hämtas. Märk avfallet med grovavfall.
Grovavfall är avfall som inte ryms i avfallskärlen t.ex. trasiga och uttjänta saker som inte kan återanvändas. Du kan lämna tre kollin som inte får vara större än att en person kan lasta det på lastbilen. Småplock, max 15 kg, förvaras i säck eller kartong.

Grovavfall är avfall som är för skrymmande eller av sådan karaktär att det inte är lämpligt att slänga bland ditt vanliga hushållsavfall. Deponiavfall är det som återstår efter att matavfall, brännbart och återvinningsbart avfall sorterats ut. Det är något som varken brinner, kan rötas eller går att materialåtervinna. Detta avfall måste deponeras, det vill säga grävas ner på avfallsupplag. Målet är att mängden ska bli så liten som möjligt.

Tänk på att det som du tycker är skräp kan vara någon annans skatt.

Detta gäller:

 • Endast avfall som är föranmält till Bodens kommun hämtas.
 • Du får lämna upp till tre kollin. 
 • Varje kolli får inte vara större än att en person ska kunna lasta det på lastbilen.
 • Märk avfallet med "Grovavfall" och ställ det vid infarten eller där du normalt har ditt avfallskärl vid tömning.
 • Kostnaden för hämtningen ingår i grundavgiften för en- och tvåfamiljshus för renhållning.

Anmäl hämtning så här:

För att få avfallet hämtat måste du meddela kommunen att du har avfall som du vill ha hämtat. 
Du uppger vad som ställs ut och på vilken adress.

Kontakta kommunens medborgarservice senast fredagen vecka 17 i och meddela att du vill lämna grovavfall.

Exempel på grovavfall:
Grovavfall från ditt hushåll är i princip de föremål som är trasiga och uttjänta och för stora och skrymmande för din vanliga avfallskärl. Som t.ex:

 • möbler till exempel soffa, bokhylla, bord
 • skidor, pulkor
 • leksaker, barnvagnar
 • spadar, verktyg
 • cyklar, grillar

Detta hämtas inte:

 • farligt avfall
 • el-avfall
 • byggavfall till exempel heltäckningsmatta, sanitetsporslin, varmvattenberedare, fönster
 • däck, bildelar, motorcyklar, mopeder och motorgräsklippare
 • schaktmassor
 • trädgårdsavfall
 • jordbruksredskap t.ex. maskiner, tillbehör, stängsel
 • avfall från yrkesmässig verksamhet
 • material som omfattas av producentansvar som förpackningar, papper, däck och elektronik

OBS! Avfall som innehåller glas eller andra vassa föremål ska förpackas väl så chauffören inte skadar sig. 
Som privatperson kan du själv transportera grovavfall med egen bil och släp till ÅVC.

Exempel på deponiavfall

 • Glasullsisolering
 • Stenullsisolering
 • Spegelglas

Exempel på avfall som inte ska lämnas bland deponiavfall

 • Farligt avfall
 • El-avfall
 • Förpackningar
 • Brännbart
 • Matavfall

Flerfamiljshus

Fastighetsägare ansvarar för att du som bor i lägenhet ska kunna bli kvitt ditt grovavfall.

Farligt avfall och elavfall

Farligt avfall och elavfall ska inte slängas i dina hushållssopor, utan sorteras ut och lämnas på din närmaste återvinningscentral. Elavfall kan också lämnas på SAVO, Gjutvägen 10. Fungerande elprodukter lämnas för återbruk i secondhandbutik eller på Återbruket på ÅVC.

Håll ordning på tunnorna

Avfallskärl ställs ut kvällen före tömningsdagen och flyttas från gatan efter tömning. De får inte fyllas mer än att locket kan stängas. Innehållet ska ligga i förslutna påsar för att inte skräpa ner vid tömning. Kärlen placeras vid tomtgränsen med handtag och hjul in mot fastigheten. Avståndet mellan kärlen ska vara minst en halvmeter, och ställ dem inte så nära brevlådor eller träd som kan skadas.
Har du inte fått ditt kärl tömt? Låt det stå kvar en extra dag och kontakta sen Medborgarservice om kärlet inte tömts.

E-tjänster

Använd Boden kommuns e-tjänster eller kontakta Medborgarservice vid:

 • Byte av storlek på kärl eller ändrat hämtningsintervall
 • Felanmälan trasigt kärl
 • Felanmälan utebliven tömning
 • Anmälan om adressändring, flytt eller försäljning av fastighet
Ladda ner dokument
Sophämtning - turlista 2024
Senast uppdaterad: 2024-05-22