Illustration av avfallskärl mot grön bakgrund.

Avfall

Här finns den viktigaste informationen om din sophämtning.

När har jag tömning?

Fyll i din adress nedan för att se när vi tömmer ditt avfall eller brunn.
Kom ihåg att ställa kärlen med öppningen mot gatan och med ett mellanrum på minst en halvmeter.
 

Information om din sophämtning

Sopbilen hämtar ditt avfall enligt gällande turlista. Bilen har ett fack för matavfall (bruna tunnan) och ett fack för brännbart restavfall (gröna tunnan). Sopbilen drivs av biogas för att vara så miljövänlig som möjligt. 

Sortera för återvinning

När du ska sortera ditt avfall behöver du i första tänka fundera på om det är en förpackning, och i andra hand vilket material det är gjort av. Alla förpackningar av plast, både hård- och mjukplast, papper, glas och metall ska sorteras och lämnas till närmaste återvinningsstation. I Boden finns hela 36 stycken så det finns alltid en i närheten. I den gröna tunnan slänger du brännbart avfall så som sanitetsprodukter, blöjor, kuvert, uttjänta diskborstar och hushållspapper.  

Matavfall och biopåsar

Matavfall sorteras ut och läggs i avsedd biopåse eller papperspåse, i den bruna tunnan. Matavfallet omvandlas till biogas som driver kommunens bilar och bussar. Använd inte dubbla påsar, förvara istället påsen i en ventilerad behållare så håller den sig torr. Två rullar biopåsar delas ut en gång per år och är endast avsedda för matavfall. Rätt använt räcker biopåsarna ett år. Påsar kan hämtas på medborgarservice i stadshuset eller på ÅVC.
Biopåsarna har ett bäst-före datum och får sämre hållbarhet med tiden. Det är därför ingen idé att lagra flera rullar över tid. 

Farligt avfall och elavfall

Farligt avfall och elavfall ska inte slängas i dina hushållssopor, utan sorteras ut och lämnas på din närmaste återvinningscentral. Elavfall kan också lämnas på SAVO, Gjutvägen 10. Fungerande elprodukter lämnas för återbruk i secondhandbutik eller på Återbruket på ÅVC.

Håll ordning på tunnorna

Avfallskärl ställs ut kvällen före tömningsdagen och flyttas från gatan efter tömning. De får inte fyllas mer än att locket kan stängas. Innehållet ska ligga i förslutna påsar för att inte skräpa ner vid tömning. Kärlen placeras vid tomtgränsen med handtag och hjul in mot fastigheten. Avståndet mellan kärlen ska vara minst en halvmeter, och ställ dem inte så nära brevlådor eller träd som kan skadas.
Har du inte fått ditt kärl tömt? Låt det stå kvar en extra dag och kontakta sen Medborgarservice om kärlet inte tömts.

E-tjänster

Använd Boden kommuns e-tjänster eller kontakta Medborgarservice vid:

  • Byte av storlek på kärl eller ändrat hämtningsintervall
  • Felanmälan trasigt kärl
  • Felanmälan utebliven tömning
  • Anmälan om adressändring, flytt eller försäljning av fastighet
Ladda ner dokument
Sophämtning - turlista 2024
Senast uppdaterad: 2024-06-25