Butiker och detaljhandel - livsmedelsavfall

Allt matavfall, före detta livsmedelsavfall från verksamheter samt verksamheters fikarum är sedan 1 januari 2024 kommunalt avfall. Det innebär att allt matavfall både från verksamheters fikarum och från verksamheten i sig ska återvinnas. Hämtning av matavfall och före detta livsmedel ska göras av den kommunen anlitar eller auktoriserar.

Separat utsortering av livsmedelsavfall

Livsmedelsavfall ska samlas in separat för återvinning och får alltså inte gå till förbränning. Det gäller även ätliga oljor och fetter. 

Insamling flytande livsmedelsavfall

Flytande livsmedelsavfall får inte hällas i avloppet utan ska samlas in för att återvinnas.

Hämtning av livsmedelsavfall 

Livsmedelsavfall från butiker är ett kommunalt avfall under kommunalt ansvar vilket innebär att det får hämtas endast av kommunen, den kommunen anlitar eller auktoriserar. Särskilda krav gäller vid transport av ABP-avfall. Kontakta avfallsenheten via avfall@boden.se på Bodens kommun för mer information gällande hämtning.

Krav på särskiljande av förpackning och dess innehåll

Kravet innebär att avfall inte längre får slängas i sina förpackningar, utan förpackningarna måste skiljas från avfallet innan vidare återvinning. Avskiljandekravet gäller oavsett om innehållet utgörs av livsmedel eller annat avfall. Möjlighet till dispens från avskiljandekravet finns och dispensansökan lämnas till Miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden tar ut avgift för handläggning av ansökan enligt gällande taxa.

Blankett för ansöka om dispens finns längre ner på sidan.

Avskilja förpackningen

Verksamheten avskiljer själv förpackningen från innehållet - kontakta auktoriserad entreprenör med ABP kategori 3 tillstånd för hämtning av före detta livsmedelsavfall. Vilka som är auktoriserade entreprenörer kontakta avfall@boden.se för information.

Verksamhetens matavfall från fikarum kan lämnas i verksamhetens före detta livsmedelsavfall.

Verksamheten har inte för avsikt att avskilja förpackningen från innehållet:

  • Dessa verksamheter måste ansöka om dispens från avskiljandet (undantag glasförpackningar). Ansökan finns längre ner på denna sida. Ansökan skickas till Miljö- och byggnämnden som tar en avgift för handläggningen enligt gällande taxa.
  • Vid frågor angående dispens kontakta Miljö- och byggnämnden.
Mer detaljerad information se längst ner på sidan.
Ladda ner dokument
Dispens separering fd livsmede...
Senast uppdaterad: 2024-04-26