Balade plastförpackningar

Ditt avfall - en resurs

Gemensamt kan vi göra mycket för miljön. Börja alltid med att fundera på om någon annan kan ha glädje av det du tänkt kasta. Lämna i första hand till återbruk. Du kan lämna till återbruket på återvinningscentralen eller till någon av secondhandbutikerna. Det gäller även spisar, kylar, frysar, brödrostar m m. När du behöver köpa något, kan du tänka dig köpa återbruk? Avfall är det som blir kvar när fantasin tagit slut.

Avfall är det som blir kvar när fantasin tagit slut

Avfall kan innehålla både skadliga och värdefulla ämnen. Att ta hand om sitt avfall på rätt sätt leder till att avfallet kan återvinnas och omhändertas. Då sparas både energi och naturresurser.

För att vara så miljövänlig som möjlig bör du:

 1. Minimera avfall
 2. Återanvända
 3. Återvinna

I sista hand slänger du ditt avfall. Från matavfallet energiutvinns biogas på Svedjans reningsverk som sedan förfinas och blir till fordonsgas. Bodens kommun har cirka 170 bilar som drivs på fordonsgas. Alla hemtjänstens bilar och även lokaltrafikens bussar drivs på fordonsgas. Det brännbara avfallet förbränns på Bodens Energis anläggning och blir till fjärrvärme och el.

Tips för att minimera ditt avfall:

 • Tänk efter innan ett köp om du verkligen behöver varan.
 • Släng mindre mat - använd resterna och kontrollera om maten är dålig eller inte innan du slänger den. Mat håller oftast längre än bäst-före-datum anger.
 • Använd tygpåsar eller återanvänd plastpåsar när du handlar.
 • Köp refill om det är möjligt.
 • Ge bort upplevelser istället för saker.
 • Handla produkter som har lång hållbarhet och kan repareras.
 • Laga saker istället för att slänga och köpa nytt.
 • Sätt upp en nej-tack-till-reklam på postlådan.
 • Låna eller hyr sådant som du bara behöver använda enstaka gånger.

Återanvändning

Ett sätt att återanvända är att i första hand handla begagnade kläder och prylar. Släng inte dina begagnade saker utan försök att sälja eller lämna till någon återvinningsmarknad. För att framställa textilier, elektronik, glas och porslin krävs stora resurser av miljön. Hela och rena saker kan lämnas till kommunens återvinningsmarknad. Trasiga eller slitna kläder lämnas till textilåtervinning på återvinningscentraler, ÅVC eller i behållare för textilåtervinning på återvinningsstationer, ÅVS.

Återvinning

Genom att källsortera ditt avfall sparas massor med resurser. I Sverige återvinns tre av fyra förpackningar. Var tredje pappersförpackning i din matvarubutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar. 
Förpackningar av glas, metall, plast samt tidningar och papper lämnas på närmaste ÅVS. Förpackningarna lämnas till tomma och så rena som möjligt. För att så mycket som möjligt ska rymmas på återvinningsstationerna så är det bra att platta till de förpackningar som går att förminska.

El-avfall lämnas till SAVO eller ÅVC.

Återvinningsstationer - länkar finns i länkmenyn på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2024-02-15