en hög med sopor och en traktor som lastar sopor.

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada miljön och får absolut inte hamna bland hushållssoporna eller spolas ner i avloppet. Sådant avfall är farligt och bör tas om hand för sig. Farliga ämnen kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men tillsammans kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att allt farligt avfall lämnas till en miljöstation, vid t.ex. ÅVC.

Du kan hjälpa till att hålla vår miljö ren

Det kan du göra genom att ta hand om ditt avfall på rätt sätt:

  • Börja redan i butiken - välj så miljövänliga varor du kan.
  • Se till att förpackningarna är hela och att det tydligt framgår vad de innehåller när du lämnar dem till ÅVC, Om det inte framgår, skriv etiketter och sätt på.

Tänk även på att...

  • Trasor med linolja som läggs i soptunnan kan självantända. 
  • Flaskor med till exempel lacknafta kan stänka i ögonen på sophämtarna när avfallet komprimeras i bilarna.
  • Batterier kan börja brinna och tillsammans med andra farliga kemikalier riskera livsfara.

App om sortering av farlig avfall

Android
‚ÄčiOS

Senast uppdaterad: 2024-03-19