Grusad gångväg, å och två röda punkthus

Flerbostadshus

Att bo i flerbostadshus innebär att vi alla delar på vissa utrymmen, inklusive våra avfallsutrymmen. Genom att sortera vårt avfall rätt kan vi bidra till en mer hållbar framtid. När vi separerar plast, papper, glas och metall ser vi till att soporna hamnar där de hör hemma, vilket gör det lättare att hålla ordning och ökar återvinningsgraden. Samtidigt hjälper vi till att hålla dessa utrymmen fräscha och städade. Ett rent och välskött avfallsutrymme är inte bara trevligare för alla som bor i huset, utan det gör också avfallshanteringen mer effektiv. Så nästa gång du slänger något, kom ihåg att du gör en insats för både miljön och trivseln i ditt hem!

Krav på utsortering

Boende i flerbostadshus ska erbjudas möjlighet att sortera sitt avfall i minst följande:

 • Matavfall
 • Förpackningar:
  - Plastförpackningar
  - Pappersförpackningar
  - Metallförpackningar
  - Glasförpackningar (färgade och ofärgade separerade)
  - Returpapper
 • Brännbart restavfall

Vissa flerbostadshus erbjuder ytterligare service till boenden för att utöka möjligheten och göra det enklare att sortera rätt.

Krav på avfallsutrymmet

För att främja en god sortering bör det vara trevligt att sortera sitt avfall i lugn och ro och hämtningspersonalen ska ha en god arbetsmiljö.
Snart finns även möjligheten att certifiera ditt soprum. Mer detaljerad information om hur detta uppnås hittar du på Miljörum.

 

Senast uppdaterad: 2024-06-12