träfasad med stora fönster mot blå himmel

För hyresgäster

Hushåll i flerfamiljshus har precis som hushåll i småhus och fritidshus ett ansvar att sortera ut sina förpackningar från det brännbara restavfallet. Flertalet av flerfamiljshusen har möjlighet till sortering i eller i anslutning till bostäderna. Eftersom kommer alla hushåll att ha sortering av förpackningar, tidningar, matavfall och brännbart restavfall fastighetsnära eftersom det har kommit en lag som säger att alla hushåll ska sortera sitt avfall.

Matavfall

Matavfall har det blivit lag på från 1 januari 2024 att det ska separeras från soporna (avfallet) och matavfallet ska återvinnas.
I Bodens kommun har vi separerat matavfall sedan 1998. Vi gör biogas av matavfallet som driver både privata personbilar och kommunens personbilar.

Vet du att även sopbilen drivs av biogas som vi tillverkar i Boden!

Biopåsar

Hyresgäster i flerbostadshus som saknar matavfallspåsar kontaktar sin hyresvärd.

Hur vet jag hur jag ska sortera avfallet rätt?

Vi försöker uppdatera vår webbsida så att ni ska kunna hitta svaren på vart olika avfall ska sorteras. Här nere har vi några sidor där man kan få svar på de flesta frågorna:

Sopsortera – Bli en återvinnare

Avfall och återbruk

Avfallstrappan

Är det där en förpackning?

Kluriga sopor

Myter om återvinning

Om det är något ni saknar kontakta oss på e-postadressen längst ner på sidan.

Senast uppdaterad: 2024-02-20