Sorteringspåsar sommar står på gräsmatta

Förpackningsinsamling - flerbostadshus

Förpackningar av olika material ska sorteras ut från övrigt avfall. Förpackningar ska lämnas på en återvinningsstation eller om det finns insamling i flerbostadshusets miljörum - soprum. Från år 2024 är det kommunerna som har ansvaret för att samla in hushållens förpackningar. Om ett flerbostadshus har insamling av förpackningar måste de anlita någon av de entreprenörer som auktoriserat sig för att hämta förpackningar från hushåll.

Förpackningsinsamling

Från och med 2024 har ansvaret för förpackningsinsamling från hushåll övergått från producentorganisationerna till kommunerna. 

I Bodens kommun har hittills följande entreprenörer auktoriserats för insamling av förpackningar från och med 2024: 

  • BDX Miljö AB - kontakt tel. 0920-262 600
  • Ragn-Sells Recycling - kontakt kundservice Nord tel. 010-723 01 00
  • Stena Recycling AB

Alla kommunerna i Sverige ska införa fastighetsnära insamling av förpackningar från 1 januari 2024 och det ska vara fullt utbyggt 1 januari 2027.

Det gäller alla hushåll, flerfamiljshus, fritidshus och småhus.

Senast uppdaterad: 2024-05-30