Förpackningsinsamling - företag

Företag har ansvar för att deras förpackningar återvinns till nya förpackningar. Det är inte tillåtet att sortera förpackningarna så att de går till förbränning,

Företagens förpackningsinsamling

Insamlingsansvaret för hushållens förpackningar ligger från och med 1 januari 2024 på kommunerna, medan ansvaret för företagens förpackningar ligger kvar på producenterna.
Det som tidigare hette Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTi) har nu blivit Näringslivets Producentansvar (NPA)  och det är dit du som företag ska vända dig gällande dina förpackningsfrågor.

Observera att det INTE är tillåtet för företag att lämna sina förpackningar på en återvinningsstation.

Senast uppdaterad: 2024-01-19