Grön sopbil som drivs på biogas.

Hushåll

Sophämtning är en del av vardagen som måste fungera året runt. När du sorterar dina sopor sparar du på jordens resurser. En mjölkkartong kan bli en pizzakartong. Matavfall blir biogas och gödsel.

Längst ner på denna sida har vi samlat de vanligaste frågorna gällande renhållning, återvinning och slamtömning. Klicka på frågan så fälls svaret ut.  

Ladda ner dokument
Turlista 2024
Senast uppdaterad: 2024-05-22