Kompostera matavfall

Den som komposterar sitt matavfall/matrester själv får ett utmärkt jordförbättringsmedel till rabatter och trädgårdsland. För att inte orsaka några olägenheter för människor eller miljö, är det viktigt att behållaren man använder är sluten och samtidigt ventilerad.

Får inte orsaka olägenheter

Grundregeln för all avfallshantering är att den ska ske utan att orsaka olägenheter för människor eller miljö. Komposterbart matavfall är näringsrikt och kan locka till sig möss, råttor och fåglar, dessa kan bära på smittsamma sjukdomar.

Ska man kompostera sitt matavfall själv är det viktigt att det görs på rätt sätt för att undvika skadedjur och/eller andra olägenheter för omgivningen.

Hemkompostering ska anmälas till kommunen

Om du vill komposterar ditt matavfall/matrester själv ska detta anmälas till miljö- och byggnämnden, se blankett som nedladdningsbar PDF på denna sida eller använd e-tjänsten

Avgift

En avgift tas ut för handläggningen av ärendet. År 2024 är avgiften 1 183 kr, avgiften tas ut även om anmälan inte godkänns. 

Godkända behållare

Behållare kan antingen köpas eller byggas själv. På marknaden finns flera modeller som är avsedda för kompostering av matavfall. Storleken ska vara anpassad efter hushållet. Räkna med en volym på minst 50 liter per person för en isolerad behållare, vilket innebär att 200-250 liter är en lagom stor behållare för ett normalhushåll på 4-5 personer.

Den ska vara väl ventilerad för att nedbrytning av matavfall ska kunna ske på bästa sätt. Komposterar man på vintern måste den även vara välisolerad så att nedbrytning även sker vid kallgrader. Den ska vara sluten, stabil och tillverkad av beständigt material. Det får vara max 5 mm stora hål och springor för ventilation och dränering.

Tips för en fungerande kompostanläggning

  • Ha en 10-15 cm tjock luftig bädd av finklippt ris och kvistar i botten på kompostbehållaren.
  • Finfördela stora bitar matavfall/matrester eftersom det påskyndar nedbrytningen.
  • Rör alltid om i avfallet när du lägger i nytt. Täck det färska matavfallet med strö, t.ex. flis, torrt trädgårdsavfall, såg- eller kutterspån (ej impregnerat), hackad halm och torvströ. Om det inte täcks kan flugor lägga ägg och larver kläcks.   
  • Rör om djupt ned i komposten och runt kanterna med jämna mellanrum, detta är nödvändig för god tillförsel av syre och därmed en snabb nedbrytning
Ladda ner dokument
Anmälan om hemkompostering
Senast uppdaterad: 2024-03-19