Lagkrav & Avgifter

I Sverige är en effektiv och miljövänlig avfallshantering viktig för att skydda vår miljö och framtida generationer. Bodens kommun följer nationella lagar och regler för att säkerställa att avfallet hanteras på bästa sätt. Genom att sortera ditt avfall kan du inte bara bidra till en hållbar utveckling utan även minska dina avfallskostnader. Här får du en översikt över hur avfallshanteringen fungerar i Boden, vilka regler som gäller och hur du kan påverka din egen avfallstaxa.

I Sverige följer vi Miljöbalken när vi hanterar avfall. Målet är att skydda miljön så att både vi och framtida generationer kan leva i en ren och hälsosam miljö. Miljöbalken påverkar allt vi gör, både i vardagen och i företag. Miljöbalken har lett till att vi har en särskild lag om avfall, kallad Avfallsförordningen, denna lag bestämmer hur vi ska ta hand om vårt avfall och hur vi kan minska avfallet. Naturvårdsverket, en statlig myndighet, har gjort regler som hjälper oss att följa Miljöbalken. I Bodens kommun har vi egna regler för avfallshantering som regleras i våra lokala avfallsföreskrifter, baserade på Miljöbalken och Avfallsförordningen. Dessa regler bestäms av kommunfullmäktige och kan ändras om lagarna ändras. Avgifterna för avfallshanteringen i Boden regleras i avfallstaxan. Dessa avgifter baseras på självkostnadsprincipen och får inte vara dyrare än vad verksamheten kostar. Avfallstaxan har två delar: en fast och en rörlig.

 1. Den fasta delen (grundavgiften) täcker kostnader för:

  • Kundtjänst
  • Planering och information om avfall
  • Hämtning av avfall
  • Driften av kommunens återvinningscentraler
  • Behandling av avfall
  • Åtgärder för att minska avfall och förbereda för återanvändning
 2. Den rörliga delen beror på storleken på din avfallsbehållare samt hur ofta avfallet hämtas och täcker kostnader för:

 • Behållare
 • Hämtning av avfall
 • Behandling av avfall vid respektive anläggning

Du kan påverka din avfallsavgift genom att sortera ditt avfall noggrant. Om du sorterar ut förpackningar och lämnar dem på en återvinningsstation, har du mindre avfall hemma. Då kan du välja en mindre avfallsbehållare och färre hämtningar, vilket gör att din avgift blir lägre.

Så, börja sortera ditt avfall – det är bra för miljön och din plånbok!

Senast uppdaterad: 2024-05-29