Myter inom återvinning

"Troll, enhörningar & det spelar ingen roll om jag sorterar ut min förpackning" Känns dessa myter bekanta? Här reder vi ut vanliga myter kring återvinning!

"Det är ingen idé att sortera ut matavfallet allt blandas ändå i bilen"

Falskt! Det stämmer att samma bil tömmer avfallet men inne i bilen finns två separata fack som håller avfallet åtskilt. Därför kan det lätt se ut som att avfallet blandas - men detta stämmer inte. Restavfallet körs till värmeverket för energiåtervinning och matavfallet blir biogas.

"Förpackningar av flera material går inte att återvinna"

Helt fel! Förpackningar som består av flera sammansatta material ska sorteras efter det viktmässigt dominerande materialslaget. För att kunna separera två sammansatta material ska du aldrig behöva använda dig av något verktyg är en bra regel. Många förpackningar består av kartong, en plasthinna på insidan och ibland en plastkork. Plasthinnan skiljs åt från kartongen i återvinningsprocessen. Förpackningen ska därför sorteras som pappersförpackning, medan den löstagbara plastkorken hör hemma hos de andra plastförpackningarna. Generellt gäller samma sak för alla förpackningar som består av flera sammansatta material - de ska sorteras efter det material det är mest av i förpackningen.

"Aluminium och stål finns i så stora mängder och behöver därför inte återvinnas"

Genom att återvinna aluminium och stål sparar man stora mängder energi jämfört med nytillverkning. Både aluminium och stål går dessutom att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten blir sämre.

"Förpackningarna måste vara diskade innan de kan lämnas till materialåtervinning"

Nej, förpackningen behöver inte vara rengjord utan endast tom från innehållet. Att förpackningen måste vara tom är dels en hygienfråga och det kan även påverka återvinningen eftersom sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningar efter vikt. 

"Mitt bidrag till återvinningen är så litet att det inte spelar någon roll"

Fel. Detta tänk måste vi ändra på, om alla tänker på detta sätt hade vi inte återvunnit mycket alls. Många tillsammans gör stor nytta, därför är ditt bidrag viktigt. Om alla metallkapsyler lämnades till återvinning i Sverige så skulle de räcka för att tillverka 2 200 nya bilkarosser varje år. Om alla svenska hushåll återvann ytterligare en plastförpackning till i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 1 200 bensindrivna bilar varje år.

"Det är så lite av plastförpackningar som kan återvinnas, därför spelar det ingen roll om jag slänger det i kärlet hemma istället. Det bränns ändå upp"

Det stämmer att vissa typer av plast förpackningar är svårare att återvinna än andra. Detta beror dels  på att de har en så pass komplex sammansättning med olika typer av material för att skydda exempelvis livsmedel. Svensk Plaståtervinning och branschen har ett delmål att under 2025 återvinna 55 procent av alla plastförpackningar som lämnas till dom, 2020 var den siffran 15,4 procent. Utvecklingen går snabbt framåt och snart kommer Svensk plaståtervinning kunna sortera och återvinna nästan alla plastsorter på den svenska marknaden. Bra va! Så fortsätt sortera ut plastförpackningarna.

Senast uppdaterad: 2023-12-07