Producentansvar

Producentansvar ska få företagen att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. Företag som säljer, importerar, tillverkar eller på annat sätt för in produkter till Sverige omfattas av producentansvaret. Detta inkluderar däck.

Många företag behöver ta reda på om de har producentansvar eller inte eftersom vem som är producent skiljer sig mellan de olika produkterna. Det finns undantag för olika situationer och även fler regler.

Producentansvar gäller för:

  • förpackningar
  • plastprodukter - engångsplastförpackningar, vissa tobaksvaror och filter, våtservetter, ballonger, fiskeredskap
  • elutrustning
  • batterier
  • däck
  • bilar
  • läkemedel (information finns hos Läkemedelsverket)
  • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor (information finns hos Strålsäkerhetsmyndigheten)

Dessutom finns det frivilliga åtaganden som liknar producentansvar för kontorspapper och lantbruksplast.

Däck - producentansvar

Det företag som säljer, importerar, tillverkar eller på annat sätt för in däck till Sverige har producentansvar för däck. Företaget är skyldig att anmäla sig till Naturvårdsverket och måste från och med 1 januari 2024 anlita eller själv tillhandahålla en godkänd producentansvarsorganisation som tar emot och samlar in uttjänta däck. Det ska godkännas av Naturvårdsverket och kravet är bland annat däck ska tas emot kostnadsfritt. En ny förordning gällande däck trädde i kraft 1 januari 2024, och mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Däck tas alltså INTE emot på återvinningscentralerna eftersom däck omfattas av producentansvar.

Senast uppdaterad: 2024-02-13