oliver, fetaost, färska örter och en kanna med olivolja i köksmiljö

Restauranger och caféer

Matavfall från restauranger och caféer är kommunalt avfall, och får endast hämtas av kommunen. Gäller även ätliga oljor och spillfett som ska samlas in separat. Avfall får inte slängas förpackat, utan ska separeras från sin förpackning så att förpackningen respektive innehållet kan återvinnas. Serveringar ska kunna erbjuda återanvändbara muggar och lådor. Kontakta avfallsenheten så hjälper vi dig med dina frågor.

 

Nya lagkrav från 1 januari 2024

I och med förpackningsförordningen har nya lagkrav införts 1 januari 2024:

 • Återanvändbara muggar och lådor
  Serveringar ska kunna erbjuda återanvändbara muggar och lådor som ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen. 
 • Sorteringskrav på restauranger och kaféer
  Den som driver ett serveringsställe där det säljs mat eller dryck i förpackningar och där gästen ges möjlighet att äta eller dricka på plats ska se till att gästen kan sortera ut sitt förpackningsavfall.
 • Förbud slänga förpackat matavfall
  Förpackningar ska skiljas från sitt innehåll så att förpackningen och matavfallet kan återvinnas var för sig. Det är alltså inte tillåtet att slänga förpackat matavfall i brännbart restavfall.
 • Separat insamling matavfall
  Matavfall ska samlas in separat för återvinning och får alltså inte gå till förbränning. Återvinning av matavfall i Bodens kommun görs genom biogastillverkning.

Insamling spillfett

Spillfett från restauranger, caféer, storkök för servering är kommunalt avfall. Det innebär att det bara är kommunen, kommunens upphandlade entreprenörer, de som auktoriserats av kommunen eller de som har fått dispens som får hämta fettet. 
Inget fett får hällas i avloppet eftersom det får stora konsekvenser och ökade kostnader för det kommunala VA-nätet.

Fettavskiljare finns i olika varianter och de större töms med slambil. 
Mindre mängder spillfett kan läggas med matavfallet, och större mängder lämnas in på återvinningscentralen. Även andra system planeras för. 
Kontakta avfallsenheten via avfall@boden.se om du har frågor kring insamlingen.

Senast uppdaterad: 2024-02-19