Flerfamiljshus och samlokaliserade verksamheter

Samlokaliserade verksamheter

Är verksamheter som har sina lokaler i ett flerbostadshus och använder samma avfallskärl som hushållens. Till exempel kan det vara en frisör, ett café eller en restaurang som har sin verksamhet i samma fastighet som flerbostadshus.

Förpackningsinsamling för samlokaliserade verksamheter

Alla som producerar avfall ska enligt lag ta ansvar för att sortera sitt avfall rätt. Kommunens insamlingsansvar för förpackningar gäller endast hushåll, vilket innebär att verksamheter själva ska ta kontakt med entreprenör som samlar in förpackningar. Det är INTE är tillåtet för verksamheter att lämna sina förpackningar på återvinningsstationer (ÅVS). 

Verksamheter som ligger i bostadshus och som delar avfallskärl med hushållen räknas som samlokaliserade. De har möjlighet att ansöka hos kommunen om att även förpackningsavfallet ska få lämnas blandat med hushållens. 

De förpackningar som hämtas fastighetsnära är förpackningar av papper, plast, metall samt färgat och ofärgat glas. Övriga förpackningsmaterial som trä, textil, keramik med med lämnas till återvinningscentral. 

Hur vi sorterar avfall i Bodens kommun.

Anmäla till kommunen

Om din verksamhet är samlokaliserad med hushåll ska du anmäla till kommunen att din verksamhets förpackningsavfall ska hämtas med hushållens.

Det vi behöver veta om er verksamhet är:

 • Organisationsnummer
 • Företagsnamn
 • Kontaktperson namn
 • Kontaktperson telefon
 • Kontaktperson e-post
 • Adress till er verksamhet

Vi behöver också veta:

 • Vilken form av verksamhet som ni bedriver
 • Vart sorterar ni idag ert förpackningsavfall?
 • Har ni kontaktat fastighetsägaren angående ert förpackningsavfall
 • Vem är hyresvärd/fastighetsägare där er verksamhet bedrivs
 • Kontaktuppgifter till er hyresvärd/fastighetsägare
Senast uppdaterad: 2024-02-13