SAVO

SAVO:s uppdrag är att tillhandahålla platser för arbetsmarknadsåtgärder. Detta löser vi genom att hjälpa producenter och producentbolag i deras ansvar för insamling och omhändertagande av uttjänt elutrustning.

För att uppnå detta arbetar vi med insamling, transport och förbehandling av elektronikavfall från hushåll, näringsliv samt offentlig sektor. Detta gör att vår verksamhet har en positiv miljöpåverkan. Relaterade svenska miljökvalitetsmål är "God bebyggd miljö" och "Giftfri miljö" genom återvinning av elmaterial. Samtidigt som vi bedriver vår verksamhet ska vi förebygga föroreningar och skydda miljön från skador orsakade av våra produkter/tjänster/aktiviteter. Vår största negativa miljöpåverkan kommer från vår energianvändning (lokaler och transporter). Våra tjänster ska motsvara de krav och förväntningar som kunden har på oss avseende rätt kvalitet och rätt pris. 

SAVO ska: 

  • Uppfylla alla lagar och andra krav som ställs på oss.
  • Vi ska ständigt förbättra vår prestanda inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.  
Senast uppdaterad: 2024-06-12