två kvinnor slänger avfall på återvinningscentralen.

Självservice ÅVC Brännkläppen

Nu ger vi dig större möjlighet att besöka återvinningscentralen på Brännkläppen på en tid som passar dig. Vi inför självservice ÅVC Brännkläppen - grönt kort vilket innebär att du efter genomgången webbutbildning och slutfört slutprov får tillgång till ÅVC Brännkläppen måndag-lördag 06.00-22.00.

Tillträde för privatpersoner

Självservice ÅVC Brännkläppen innebär att privatpersoner folkbokförda i Bodens kommun eller med aktivt avfallsabonnemang för ett fritidshus i Bodens kommun har möjlighet att ansöka om tillträde till ÅVC under obemannad tid måndag-lördag kl. 6.00-22.00.

Allt avfall som uppstår ger kostnader för hantering och behandling, och avfallshanteringen är taxestyrd, det vill säga betalas inte via skattemedel. Det avfall som privathushållen lämnar på ÅVC har de redan betalat för via grundavgiften i sitt avfallsabonnemang.  Företag däremot ska betala per tillfälle de besöker ÅVC, det är alltså inte privathushållen som ska betala för företagens avfall. Därför hänvisas företag till bemannade öppettider eftersom deras avfall har uppkommit vid yrkesutövande och de ska då betala för sitt avfall. 

Detta innebär också att om du anlitat en hantverkare för reparation i ditt hem ska hantverkaren hantera och ta kostnaden för det bygg- och rivningsavfall som uppstått.

Utbildning inför och repetitionsutbildning efter två år

För att kunna erbjuda tillträde på obemannad tid krävs att de besökare som kommer till anläggningen på obemannad tid har full koll och följer de regler och rutiner som gäller för anläggningen. Att i någon form hantera avfall styrs av miljötillstånd som regleras via miljöbalken, avfallsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter. Dessa lagar, regler och föreskrifter måste vi som anläggning och i förlängningen du som medborgare följa. Det innebär att du som vill få tillträde på obemannad tid måste ha full koll på vad som gäller eftersom du inte har någon att fråga vid ditt besök.

När du ansökt om tillträde går du en webbutbildning och efter genomfört slutprov får du tillgång. Efter två år behöver du göra om utbildningen och det beror på att regler och rutiner på anläggningen kan behöva ändras i takt med att lagstiftning och förordningar ändras. Den informationen behöver vi få ut till dem som inte möter våra kunniga personal på anläggningen, och därför kommer du få repetera utbildningen efter två år.

I utbildningen får du lite grundläggande information om avfallshierarkin, vad du behöver tänka på inför ditt besök och vanliga fel som görs.

självservice körkort

Personligt tillträde

När du kommer till anläggningen checkar du in med ditt körkort. Tillträde till anläggningen beviljas dig personligen. Det innebär att du inte får låna ut ditt körkort och inte heller släppa in efterföljande fordon på din incheckning. Bryter du mot detta tappar du tillträdet och hänvisas åter till bemannade öppettider.

Sortera rätt och kameraövervakning

Väl uppe på rampen sorterar du noggrant enligt anvisningar. Tänk på att i första hand lämna till återbruk, och det gäller även om du inte har stora mängder. När man åker till ÅVC med något som man själv räknat som "skräp" kan det vara svårt att tänka sig att någon annan kan behöva.  Den som bara behöver en kortare bit hönsnät, en mindre bit takplåt eller vill skapa kreativt med kakel och klinker vill kanske inte gå till bygghandeln och köpa en större mängd. Lämna till återbruk, personalen gör bedömningen om det är säljbart.

Sopar du av din släpvagn eller tappar något måste du ta upp det och slänga i rätt container. Dina skruvar och spikar kan orsaka punktering för den som kommer efter.

Du får inte ta med något som någon annan lämnat. Det som lämnats in har övergått till Bodens kommun och tar du med något räknas det som stöld. Av säkerhetsskäl får du inte lämna farligt avfall i form av flytande kemikalier, till exempel färg, olja, lim och dylikt. Elektronik, lampor, småbatterier däremot går bra att lämna.

Ditt besök kameraövervakas och du kan komma att bli kontaktad i efterhand om du inte följt anläggningens anvisningar och regler. Blir du avstängd hänvisas du åter till bemannade öppettider.

Ansvar att grindarna stängs

När du lämnar anläggningen ansvarar du för att se till att grinden stängs efter dig. Skulle den av någon anledning inte stängas bakom dig ansvarar du för att kontakta oss på det telefonnummer som finns anslaget på grinden, så att vi kan kalla ut någon som löser problemet. Har du upptäckt något annat du vill uppmärksamma oss på kan du mejla oss på va_renhallning@boden.se.

Varför vi inte har söndagsöppet och öppet dygnet runt

Vi är i en uppstartsfas och behöver utvärdera hur anläggningens besökare agerar när det inte finns personal på plats. Önskvärt vore givetvis att vi kunde utöka öppettiderna till att omfatta även söndagar. För att det ska vara möjligt krävs att alla besökare tar sitt ansvar och följer anvisningar och är noggranna med sin sortering.

Länk till bemannade öppettider.

Hur du ansöker

Du ansöker om tillträde via e-tjänst på www.boden.se
Ansök här.

Tillsammans för ett grönare Boden. Välkomna!

Senast uppdaterad: 2024-05-28