Restavfall

Soppåsen - här läggs restavfallet

Det mesta av hushållets avfall går att sortera ut och skicka till olika typer av återvinning beroende på avfallsslag: matavfallet, förpackningar, farligt avfall, grovavfall och el-avfall. Är du duktig på att sortera ut avfallet efter de olika materialen och lämna dessa på rätt plats så finns det inte så mycket att kasta i den vanliga soppåsen. Detta betyder att du kan klara dig på en mindre tunna eller längre hämtningsintervall vilket genererar en billigare avgift på ditt avfallsabonnemang. Resten som slängs i soppåsen kallas restavfall och går till förbränning.

Detta hör hemma i soppåsen

Exempel på vad som släng i restavfallet

 • Blöjor
 • Dammsugarpåsar
 • Diskborstar, tandborstar
 • Fönsterkuvert och vanliga kuvert
 • Gamla leksaker som inte innehåller batterier eller elektronik
 • Kattsand
 • Pennor
 • Små mängder blomjord
 • Snus och cigaretter
 • Tamponger och bindor
 • Tops (öronpinnar)
 • Tvättlappar, våtservetter och näsdukar

Restavfallet skickas till värmeverket för återvinning där det utvinns energi i form av el & fjärrvärme.

Senast uppdaterad: 2024-03-20