återbrukstält och container

Sopsortera - Bli en återvinnare!

De flesta vet att återvinning är viktigt, men varför är det viktigt? När du köper en produkt funderar du då på om den återvinns? Ibland kan det kännas svårt, men vi finns här för att guida genom återvinningsdjungeln.

Varför ska man då egentligen återvinna?

”Allt brinner” är en fras som hörs då och då. Att förbränna avfall genererar el och energi som bland annat kan användas för att värma upp bostäder, men det är mer resurseffektivt att återvinna. Avfall kan bara förbrännas en gång, medan återvinning ger en miljö- och resursmässig vinst där samma material kan utnyttjas flera gånger. Att återvinna sparar både energi och material istället för att vi fortsätter förbruka resurser genom förbränning. De transporter som uppstår vid insamling och återvinning av avfallet motiveras av miljövinsterna och de insparade materialresurserna.

Vi människor överkonsumerar kraftigt jordens resurser och för att vi ska kunna efterlämna ett hållbart samhälle till våra framtida generationer måste vi producera och konsumera på ett sätt som radikalt sänker klimatutsläppen.

Alla tjänar på att återvinna!

Genom att återvinna förpackningar och material vid en ÅVS eller ÅVC sparar du inte bara på naturens resurser, du kan också spara pengar för dig själv. Mängden brännbart restavfall minskas i ditt kärl och kanske kan du därmed klara dig med ett mindre kärl eller glesare hämtningsintervall. Ju bättre vi som konsumenter är på att sortera, desto mer kostnads- och miljöeffektiv blir avfallshanteringen och då minskar även kommunens kostnader för avfallshantering vilket i längden påverkar avfallstaxan.

Ladda ner dokument
Avfallsplan
Ladda ner dokument
Återbruksplan
Ladda ner dokument
Hushållens sorteringsguide 2023
Senast uppdaterad: 2024-01-05