En sopbil tömmer en komposttunna i ett villakvarter.

Avfall och återbruk

Samlad information kring återbruk, återvinning och avfall som kan vara bra att känna till för dig som boende i Bodens kommun. Här hittar du information om aktuellt, röda dagar som påverkar avfallshämtningen och liknande.

När har jag tömning?

Fyll i din adress nedan för att se när vi tömmer ditt avfall eller brunn.
Kom ihåg att ställa kärlen med öppningen mot gatan och med ett mellanrum på minst en halvmeter.
Observera att veckan för slamtömning är preliminär.
 

Aktuellt

Hemsidan är under uppdatering, och nya sidor och ny information tillkommer kontinuerligt. På denna sida lägger vi upp det senaste gällande avfallshanteringen i Bodens kommun. Längst ner på denna sida hittar du bilagor gällande bland annat avfallstaxa, renhållningsföreskrifter, handbok för avfallsutrymmen, turlista för avfallshämtning och sorteringsguide.

 • Fakturor
  Utskicket av fakturor 2024-02-29 fick fel "förfallodatum" det är samma som utskriftsdatum. Vi ber om ursäkt och har förlängt allas fakturor till 2024-03-29.
   
 • Utskickad blankett inför årets slamtömning
  För att vi som kommun ska kunna fullfölja vårt ansvar gällande avfallshämtning och slamtömning behöver enskilda vägar vara dimensionerade för de hämtningsfordon som används.
  Eftersom den enskilda vägen ligger under fastighetsägarens ansvar behöver du som fastighetsägare eller vägförening ge ert godkännande att vi får nyttja er enskilda väg för att vi ska kunna hämta ert avfall eller tömma er slambrunn.
   
 • Inget hästgödsel på Återvinningsstationerna!
  Vi har problem med olaglig dumpning av hästgödsel på en del återvinningsstationer i kommunen. Det är endast förpackningar och returpapper som ska lämnas på återvinningsstationer, och kostnaden för borttransport och behandlingen av hästgödslet hamnar på avfallskollektivet. 
  Hästgödsel lämnas till en avfallsanläggning som har tillstånd att hantera den typen av avfall eller till någon bonde som då använder den som gödsel i sin verksamhet.
   
 • Matfett och matolja ska bli biogas i Boden
  Hushållen ska sortera ut ätligt fett och oljor för återvinning. Detta görs enkelt genom att använda exempelvis en tratt och hälla över i en förpackning av papper. Den kan då läggas tillsammans med matavfallet, förpackningen sorteras ut i biogasanläggningen och matfettet kan då bli biogas. Blir det lite större mängder ska det lämnas in på en återvinningscentral.
   
 • Olagligt slänga varor i sin förpackning
  Från och med nyår ska innehåll separeras från sin förpackning innan det kastas. Detta för att förbättra materialåtervinningen. Innehållet ska tas tillvara och återvinnas på bästa sätt samtidigt som förpackningarna ska återvinnas till att bli nya förpackningar. Verksamheter har möjlighet att ansöka om dispens från avskiljandekravet hos tillsynsmyndigheten på Bodens kommun. Mer information gällande detta kommer att publiceras på hemsidan under januari.
   
 • Butikers matavfall till biogastillverkning
  Utsortering av matavfall har gällt sedan 1998 i Bodens kommun och nu har det blivit lag i EU. Det betyder att allt matavfall ska tas tillvara för att återvinnas på bästa sätt och i Boden gör vi biogas av matavfallet. Samtidigt gäller att varor inte får slängas i sin förpackning. Butiker har dock möjlighet att ansöka om dispens från avskiljandekravet under förutsättning att deras före detta livsmedel sorteras ut så att det går till biogastillverkningen där avskiljandet av innehåll från förpackning sker vid förbehandlingen. Mer information gällande detta kommer att publiceras på hemsidan under januari.

Vintertid finns en del att tänka på:

 • Sopa av snön från avfallskärlet
  När mycket snö följer med in i sopbilen så fryser mekanismen. Då måste sopbilen avbryta turen för att åka in och tina upp, det gör att sophämtningen blir försenad.
 • Se till att matavfallet inte fryser fast i avfallskärlet
  Om påsarna fryser fast i kärlet blir kärlet så tungt att det ramlar av lyftarmen och ner i sopbilen.
  Låt påsen frysa innan du lägger den i kärlet. Du kan också lägga ett par tidningar eller en äggkartong i botten så slipper du problemet.
 • Håll snöfritt runt avfallskärlen så att de inte fryser fast i marken
  Om kärlet fryser fast går kärlet sönder när sopbilen försöker lyfta kärlet. Du blir då debiterad för ett nytt avfallskärl.
   

Röda dagar 2024

Ändrade dagar för sophämtning röda dagar 2024

Röda dagar under maj månad får tömt enligt ordinarie turlista

Företag och flerbostadshus

Kan få tömt annan dag och tid än normalt under påsken.

OBS! Låt kärlen stå kvar tills det tömts.
Tömning av kärlen sker senast 3 dagar efter utställning.
Observera ordinarie tömning av kärlen kan ske på annan tid på dygnet än vad som normalt sker.

Ladda ner dokument
Avfallsföreskrifter Bodens kom...
Ladda ner dokument
Avfallstaxa Bodens kommun 2024
Ladda ner dokument
Avfallshämtning turlista 2024
Ladda ner dokument
Handbok Avfallsutrymmen 2023
Senast uppdaterad: 2024-04-29