Årsredovisning för vatten och avlopp

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska en särskild resultat och balansräkning redovisas för vatten och avlopp årligen.

Detta för att brukaren ska kunna följa upp och kontrollera att självkostnadsprincipen efterlevs.       

       

Ladda ner dokument
Årsredovisning 2023 för vatten...
Ladda ner dokument
Årsredovisning 2022 för vatten...
Ladda ner dokument
Årsredovisning 2021 för vatten...
Senast uppdaterad: 2024-04-15