Anmäl enkelt avhjälpa hinder

Kommunen arbetar aktivt för att göra Boden mer tillgängligt för alla, men vi behöver hjälp. Ett sätt att hjälpa till är att anmäla sådant som upplevs som hinder på gator, torg och i butiker. Det kan till exempel handla om trösklar, tunga dörrar, placering och utformning av dörröppnare, bristande kontrastmarkering och varningsmarkering, bristande skyltning och ljudmiljö etc på platser dit allmänheten har tillträde.

Anmäl till kommunen via medborgarservice 0921-620 00 eller direkt till miljö- och byggenheten på e-post: mob@boden.se

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder på Boverkets hemsida, se länk i länkmenyn på den här sidan.

Gäller det hinder och tillgänglighet i det egna hemmet är det en fråga om bostadsanpassning och anmäls till socialtjänsten.

Senast uppdaterad: 2023-09-25