Biogas - tankstation

Transporter med fossila bränslen bidrar tyvärr till bland annat ökad växthuseffekt, föroreningar, övergödning och  luftförsämring. Sedan år 1995 pågår ett målmedvetet miljöarbete i Boden. Hushållens källsortering av avfall är en betydande del i det arbetet. Matavfall och det i pottan blir biogas som nu förädlas till fordonsbränsle. Tankstationen som byggts på gamla A8-området förser Bodens kommun med bränsle till bussar, personbilar och lastbilar.  

Kommunen har genom förädling av rötgas från Svedjans biogasanläggning bidragit till en lokal omställning till alternativa förnyelsebara bränslen och minskad miljöpåverkan. Produktionen motsvarar cirka 700 000 liter bensin. Staten har bidragit med halva investeringsbeloppet.

Fordonsgasen nyttjas av cirka 130 kommunala tjänstefordon, 13 lokalbussar, 3 renhållningsfordon samt dryga 100 privata fordon. Resultatet blir förutom tillgång till betydligt billigare bränsle även rejäla minskningar av kväveoxid- respektive koldioxidutsläpp.

Priset för fordonsgas är ett marknadsmässigt genomsnittspris som beräknas utifrån priset från de sex nordligaste fordonsgasstationerna. Priset justeras den första i varje månad. 

Exempel:

1 kg fordonsgas motsvarar 1,5 liter bensin eller 1,3 liter diesel.

18 kr/kg fordonsgas motsvarar ett bensinpris på 12 kr/liter eller ett dieselpris på 13,80 kr/liter.

Tankstation för gas

Tankning av gas sker på före detta A8- området.
65°48'10.7"N 21°40'29.0"E
65.802965, 21.674707

Adress: Lavettvägen 2, 961 43  Boden 
Öppet: Dygnet runt 
Betalsätt: VISA, MasterCard m.fl. 
Pris 2019-01-15: 17,46 kr (justeras månadsvis)

Senast uppdaterad: 2023-10-19