Dricksvattenkvalitet

Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) ska du som användare få tillgång till aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet. 
Översiktlig information om analyserna på dricksvattnet vid kommunens olika dricksvattenverk finns som nedladdningsbara filer på den här sidan. 
Om du vill ta del av ett komplett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser. 
Kontakta Avdelningen för vatten, avlopp och avfall.

Nedan redovisas några olika parametrar för dricksvattnet i Bodens kommun.

Område

pH

Hårdhet °dH

Fluorid

Boden, Sävast, Heden, Kusån, Kusön, Rasmyran, Degerbäcken, Karlberg, Östra Råbäcken, Unbyn

7,96

3,0

0,5

Norra, Södra och Övre Bredåker

7,9

2,3

0,2

Brännberg

7,93

1,0

0,13

Gunnarsbyn, Överstbyn, Rörån

7,9

1,3

0,19

Harads, Bodträskfors, Södra Harads

7,72

1,9

0,8

Lakaträsk

7,45

1,5

0,8

Sandträsk

8,2

2,1

0,34

Skogså, Svartbäcken

8,0

2,0

0,47

Storsand

8,47

2,6

0,4

Sörbyn

7,7

1,1

0,1

Vändträsk

7,95

2,5

1,3

Övre Svartlå, Bovallen

7,8

3,6

0,17


pH-värdet för ett dricksvatten bör ligga mellan 7,5 och 9,0.

Allt dricksvatten i Bodens kommun har lägre hårdhet (˚dH) än 5 vilket innebär att vattnet räknas som mjukt. 
Det innebär att du kan tvätta och diska med den lägsta rekommenderade doseringen för tvätt- och diskmedel.
Om tvätten inte är hårt smutsad kan du gärna hoppa över förtvätten också.

Fluorid halterna är låga och ligger för alla vattenverken under gränsvärdet för otjänligt på 1,5 mg/liter.

Ladda ner dokument
Dricksvattenkvalitet - Boden, ...
Ladda ner dokument
Dricksvattenkvalitet - Bredåker
Ladda ner dokument
Dricksvattenkvalitet - Brännberg
Ladda ner dokument
Dricksvattenkvalitet - Gunnars...
Ladda ner dokument
Dricksvattenkvalitet - Harads,...
Ladda ner dokument
Dricksvattenkvalitet - Lakaträsk
Ladda ner dokument
Dricksvattenkvalitet - Sandträsk
Ladda ner dokument
Dricksvattenkvalitet - Skogså,...
Ladda ner dokument
Dricksvattenkvalitet - Storsand
Ladda ner dokument
Dricksvattenkvalitet - Sörbyn
Ladda ner dokument
Dricksvattenkvalitet - Vändträsk
Ladda ner dokument
Dricksvattenkvalitet - Övre Sv...
Senast uppdaterad: 2023-12-22