En platta som visar en illustration av ett hus. Bredvid huset finns det en skala för energianvändning, från grönt A till rött G.

Energideklaration

Enligt lagen ska villor och radhus som säljs ha en energideklaration, där husets energianvändning och förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader redovisas.

Energideklarationen ger också information om byggnaders energianvändning till ägare, hyresgäster eller köpare av ett hus, men också till allmänheten. Energianvändningen utgör ofta en viktig del av en byggnads driftskostnader. Om det finns lämpliga åtgärder att vidta i en byggnad för att sänka energianvändningen så ska också förslag till sådana åtgärder finnas med i deklarationen. Dessa rekommendationer kan därför utgöra en värdefull information till ägare av byggnader, men även vara intressanta för dem som till exempel funderar på att köpa ett hus.

Syftet med energideklarationerna är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Senast uppdaterad: 2024-01-30