Installera eldstad eller rökkanal

Ska du installera eller göra en väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal i byggnader måste du anmäla det till kommunen.

Din anmälan ska innehålla ritningar

  • Vid installation eller ändring av eldstad ska du bifoga en planritning där placering av eldstaden tydligt framgår.
  • Vid installation eller ändring av rökkanal ska du bifoga en fasadritning där skorstenens placering är inritad samt redovisar skorstens höjd över taknock.

Läs mer om anmälan och ritningar

Innan arbetet påbörjas bör anmälan ske till skorstensfejarmästaren, (sotaren).

Startbesked

Montering av eldstaden får inte påbörjas innan du fått ett startbesked från kommunen. Om du installerar en eldstad eller rökkanal utan anmälan och startbesked så kan en sanktionsavgift komma att tas ut enligt Plan och byggförordningen 9 kap 19 §

Anläggningen ska besiktas och godkännas

Skorstensfejarmästaren ska besikta och godkänna anläggningen innan den får tas i bruk.

Senast uppdaterad: 2024-03-19