Solenergi och solceller

Solkarta

Bodens kommun har tagit fram en solkarta, den är ett bra hjälpmedel för dig som funderar på att installera solceller. Läs mer om solkartan och hitta kartverktyget genom att klicka på denna länk.

Krävs bygglov?

Solceller/solpaneler på flerbostadshus kan i vissa fall kräva bygglov. För en- och tvåbostadhus krävs normalt inte bygglov om solpanelerna följer takets lutning. 

Solceller inom områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del

I Bodens kommun har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del.
Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” samt ”påverkansområde övrigt” krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område. Se kartan längst ner på sidan med markerade påverkansområden. 

För mer information om solceller i Bodens kommun ta kontakt med miljö- och byggenheten via telefon 0921-620 00 eller e-post mob@boden.se 

Ladda ner dokument
Påverkansområden Bodens kommun
Senast uppdaterad: 2022-11-17